Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

By

5
(1 Review)
Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos by Honorio López

Published:

1912

Pages:

48

Downloads:

2,259

Share This

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

mang gauin niya,
hangang sa inabot ang «casa hacienda»
sinilabang tunay n~g nag si pag alsá.

Caya naisipan n~g upang tumahan
caguluhang ito nasabing general,
ang tanang tagalog na may carunun~gan
at caunting yaman bigyang catungculan.

Caya n~ga't inipon si Roxas, Vismanos,
Ascarraga't Tuáson, González na lubós,
Padilla't Esquivel, si Calderóng bantog
saca si Icasa pauang filipinos.

Sila hindi iba ay cusang nahalal
«vocales civiles» na puno sa bayan,
saca n~ga sinunod ang ilang cabanghay
niyong cay Regidor «reformas» na tanan.

Dito na naghalal sa corte n~g Madrid
n~g isang Comisión sa nag-uusig
nitong si Regidor na di naiidlip
tayong calahatan mapaiguing tiquís.

Caya ang Ministro de Ultramar noon
ay siyang namuno gayong pagpupulong,
at ang m~ga vocal sa ganitong layon
m~ga generale

Stacy Gold - Exciting Romance Full of Outdoor Adventure
FEATURED AUTHOR - Award-winning adventure romance author Stacy Gold gave up her day job as Communications Director of a nonprofit mountain biking organization to write sassy, steamy, contemporary romance novels. Her stories are packed with independent, kick-butt women finding love and adventure in the great outdoors. When Stacy’s not busy reading or writing, you can find her dancing, laughing, or playing hard in the mountains of Colorado with her wonderful hubby and happy dogs. Her latest novel, Wild at Heart,… Read more