Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

By

5
(1 Review)
Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos by Honorio López

Published:

1912

Downloads:

2,168

Share This

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

mang gauin niya,
hangang sa inabot ang «casa hacienda»
sinilabang tunay n~g nag si pag alsá.

Caya naisipan n~g upang tumahan
caguluhang ito nasabing general,
ang tanang tagalog na may carunun~gan
at caunting yaman bigyang catungculan.

Caya n~ga't inipon si Roxas, Vismanos,
Ascarraga't Tuáson, González na lubós,
Padilla't Esquivel, si Calderóng bantog
saca si Icasa pauang filipinos.

Sila hindi iba ay cusang nahalal
«vocales civiles» na puno sa bayan,
saca n~ga sinunod ang ilang cabanghay
niyong cay Regidor «reformas» na tanan.

Dito na naghalal sa corte n~g Madrid
n~g isang Comisión sa nag-uusig
nitong si Regidor na di naiidlip
tayong calahatan mapaiguing tiquís.

Caya ang Ministro de Ultramar noon
ay siyang namuno gayong pagpupulong,
at ang m~ga vocal sa ganitong layon
m~ga generale

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
The True Story of Father Dr. Jose Burgos, one of the Filipino priests executed in Bagumbayan on February 28, 1872.
Elana Johnson - A Friends to Lovers, Fake Fiance Romance
FEATURED AUTHOR - USA Today bestseller and Kindle All-Star Author, Elana Johnson writes adult contemporary beach romance. She is the author of over 100 books across two names, and there's nothing better than sun, sand, and swoon-worthy kisses! As our Author of the Day, she tells us all about her friends to lovers, fake fiance sweet romance, The Billionaire's Bride. Please give us a short introduction to what The Billionaire's Bride is about. The Billionaire's Bride is a friends to lovers, fake fiance sweet… Read more