Nang Bata Pa Kami

Nang Bata Pa Kami

By

4
(2 Reviews)
Nang Bata Pa Kami by Pura Medrano

Published:

1913

Pages:

52

Downloads:

2,121

Share This

Nang Bata Pa Kami

By

4
(2 Reviews)

Book Excerpt

malungkot kong kabuhayan sa pag-ibig.

At dalidali akong pumasok sa dulang Zorrilla; nguni't pag-upo kong pag-upo sa aking luklukan ay siya namang pagka-tapos pelikulang "VIVIR PARA AMAR".

Ang mga ilaw ay nagliwanag. Ang mga mata ko'y aking pinagala sa loob ng dulaan, at ¡oh, anong pagkakataon! Sa palkong kapiling ng aking kinalalagyan ay may namasdan akong isang babaeng himala ng ganda. Sa biglang pagkakita ko'y hindi ko nakilala kung sino, datapwa't nang aking titigan ay nasayahan ang aking pusong kung ilan nang taong hindi hinihiwalayan ng lungkot at nanariwa sa aking gunita ang nakaraang panahon.

Nakikilala mo kung sino ang babaeng iyaon?...

Ang aking langit, ang aking paraluman, ang aking pag-asa, sa ibang salita'y ikaw, Edeng, ikaw na buhay ng aking buhay.

Sa aking pagkatitig sa iyo'y napatingin ka sa akin at nagtama ang ating mga mata.

¡Oh, anong ligaya ng dumalaw sa aking puso! Ang madilim kong hinaharap ay waring nagliwanag at parang may nakita akong landas na patungo sa kaluwalhati

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.0
Average from 2 Reviews
4
Write Review
The first of a two part novel. A sweet love story between Edeng and
Manuel which starts at childhood until they have grown up. Follow
their story from the years of innocence to realization in their youth.

Ito ay una sa nobelang may dalawang bahagi. Isang kuwentong ng pag-iibigan ni Edeng at Manuel na nagsimula sa pagkabata hanggang kanilang paglaki. Sundan ang kuwento nilang mula sa kamusmusan hanggang sa pagkamulat.
Simon Williams - Life can be more Exciting than Fiction
FEATURED AUTHOR - Did you ever stop to think what it is that makes you happy? For author Simon Williams it was the realization that he was always happiest when he goes in the opposite direction to the crowd. He loves to run up the down elevator at the mall and he never feels embarrassed when he draws the stares of everyone there. Why should he be the one who is ridiculed, he is the person with the biggest smile on his face. And so it is with all his adventures in life. As our Author of the Day, Williams tells us… Read more