Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος

Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος

By

0
(0 Reviews)
Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος by Jules Verne

Pages:

462

Downloads:

42

Share This

Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος

By

0
(0 Reviews)

More books by Jules Verne

(view all)
Adrienne Giordano - Romantic Suspense and Mystery
FEATURED AUTHOR - Adrienne Giordano is a USA Today bestselling author of over thirty romantic suspense and mystery novels. She is a Jersey girl at heart, but now lives in the Midwest with her ultimate supporter of a husband, sports-obsessed son and Elliot, a snuggle-happy rescue. Having grown up near the ocean, Adrienne enjoys paddleboarding, a nice float in a kayak and lounging on the beach with a good book. As our Author of the Day, she tells us all about her book, Into the Fire.