Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος

Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος

By

0
(0 Reviews)
Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος by Jules Verne

Pages:

462

Downloads:

15

Share This

Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος

By

0
(0 Reviews)

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Danube Adele - Sci-Fi, Action and a lot of Romance
FEATURED AUTHOR - Danube Adele wrote her first romance at the age of seven when she penned the story of her dogs falling in love and having puppies. She’s been dreaming up romantic tales ever since. A lifetime resident of southern California, she spends time playing at the beach, camping in Joshua Tree National Park, and hiking Mammoth Mountain. Extensive travel and trying new things has kept the creative spark alive. Danube lives with her biggest fans, her loving husband, amazing and wonderful identical twin… Read more