Πελοποννησιακός Πόλεμος

Πελοποννησιακός Πόλεμος
Τόμος τρίτος

By

0
(0 Reviews)
Πελοποννησιακός Πόλεμος by Thucydides

Downloads:

18

Share This

Πελοποννησιακός Πόλεμος
Τόμος τρίτος

By

0
(0 Reviews)

More books by Thucydides

(view all)
Don Johnston - Sci-fi Page-turner That Explores Extrasensory Perception
FEATURED AUTHOR - Don Johnston was born in East Texas a long time ago. When he was five years old, Don found a tattered science book with several pages missing. The first intact page showed a monarch butterfly emerging from a chrysalis. That incident was the ah-ha moment that drew Don into the world of science. Upon completing high school, he joined the Air Force and served as a jungle survival instructor in Panama. While in Panama, Don wrote a weekly gossip column for the base newspaper and won 2nd prize in a… Read more