Buhay at Mga Ginawa ni Dr. Jose Rizal

Buhay at Mga Ginawa ni Dr. Jose Rizal

By

0
(0 Reviews)
Buhay at Mga Ginawa ni Dr. Jose Rizal by Pascual Hicaro Poblete

Published:

1909

Pages:

134

Downloads:

3,902

Share This

Buhay at Mga Ginawa ni Dr. Jose Rizal

By

0
(0 Reviews)
Paalala ng nagsalin: Ang kathang ito ni Pascual Poblete ay pasimula sa isinalin na Noli Me Tangere (1909) sa Tagalog na ibinukod sa edisyong ito.

Book Excerpt

ng canyáng m~ga pinag-aralan mulâ ng taóng 1877, at ang mga tinamó niyang calificación_:

1871-1872. Aritmética................ Sobresaliente 1872-1873. Latín unang taón.......... Sobresaliente 1872-1873. Castellano................ Sobresaliente 1872-1873. Griego.................... Sobresaliente 1873-1874. Latín, unang taón......... Sobresaliente 1873-1874. Castellano................ Sobresaliente 1873-1874. Griego.................... Sobresaliente 1873-1874. Geografía Universal....... Sobresaliente 1874-1875. Latín, tercer curso....... Sobresaliente 1874-1875. Castellano................ Sobresaliente 1874-1875. Griego.................... Sobresaliente 1874-1875. Historia Universal........ Sobresaliente 1874-1875. Historia n~g España at Filipinas............................ Sobresaliente 1874-1875. Aritmética at Algebra..... Sobresaliente 1875-1876. Retórica at Poética.......

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Christian White - Mystery/thriller Set Against the Backdrop of an Eerie Island Town
FEATURED AUTHOR - Christian White is an Australian author and screenwriter. His debut novel, The Nowhere Child, won the Victorian Premier’s Literary Award for an Unpublished Manuscript.