Els camins del paradís perdut

Els camins del paradís perdut

By

0
(0 Reviews)
Els camins del paradís perdut by Llorenç Riber

Pages:

77

Downloads:

2,185

Share This

Els camins del paradís perdut

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ments són tots aunats en un voler, sempre que aquest voler sia el voler de Déu. La terra de la qual ens parlà l'abad Barint, ço és, de la promissió dels Sants, tenc propòsit de cercar, i de no aturar-me mai fins a tant que hi sia arribat. ¿Què us ne par d'aço i quin consell us plau donar-me'n?- Els monjos, coneixent la seua voluntat, ço és, del dit sant pare, quasi tots a la una i amb veu concordant, digueren: -Don abad, aquest voler, puix que el teu és, el nostre també sia. ¿No saps tu que abandonàrem pare i mare i parents tots, i encara la benanança mundanal abandonàrem per servir a Déu? Nosaltres som aparellats d'anar amb tu a la mort o a la vida, si tant és que aquesta sia la voluntat de Déu.- Ço varen dir, i callaren. Sant Brandan s'acordà amb ells de fer un dejuni de quaranta jorns seguits, i mentrestant aguiar el passatge cap al verger de merav

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Lewena Bayer - How Civility in the Workplace Increases Profitability
FEATURED AUTHOR - For more than 20 years Lewena Bayer has been internationally recognized as the leading expert on civility at work. With a focus on social intelligence and culturally-competent communication, the team at Civility Experts – which includes 501 affiliates in 48 countries has supported 100’s of organizations in building better workplaces. In addition to her role as CEO of international civility training group Civility Experts Inc. www.CivilityExperts.com which includes The Civility Speakers Bureau… Read more