Els camins del paradís perdut

Els camins del paradís perdut

By

0
(0 Reviews)
Els camins del paradís perdut by Llorenç Riber

Pages:

77

Downloads:

2,211

Share This

Els camins del paradís perdut

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ments són tots aunats en un voler, sempre que aquest voler sia el voler de Déu. La terra de la qual ens parlà l'abad Barint, ço és, de la promissió dels Sants, tenc propòsit de cercar, i de no aturar-me mai fins a tant que hi sia arribat. ¿Què us ne par d'aço i quin consell us plau donar-me'n?- Els monjos, coneixent la seua voluntat, ço és, del dit sant pare, quasi tots a la una i amb veu concordant, digueren: -Don abad, aquest voler, puix que el teu és, el nostre també sia. ¿No saps tu que abandonàrem pare i mare i parents tots, i encara la benanança mundanal abandonàrem per servir a Déu? Nosaltres som aparellats d'anar amb tu a la mort o a la vida, si tant és que aquesta sia la voluntat de Déu.- Ço varen dir, i callaren. Sant Brandan s'acordà amb ells de fer un dejuni de quaranta jorns seguits, i mentrestant aguiar el passatge cap al verger de merav
Daniel Norrish - A Savage and Sprawling Kidnap Thriller
FEATURED AUTHOR - Kidnapping interests Dan more than murder and other crimes, primarily because kidnapping can build more suspense. Are they dead? Are they being held prisoner? In "The Imposter," thirteen kidnap victims tell the story of their experiences with a masked vigilante. The reader is presented with the perspectives of the captives, most of whom are murdered before they can share their knowledge with anyone other than the reader. Dan is a disability support worker, and is currently writing a kidnap… Read more