Sa Tabi ng Bangin

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog

By

0
(0 Reviews)
Sa Tabi ng Bangin by Jose Maria Rivera

Published:

1910

Downloads:

2,587

Share This

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ng mga magsisipanood, samantalang ang mga mahihirap na di makaupo sa isang "butaka," ay nanga sa "entrada general."

Ang mga binatang mawilihin sa mga binibining may magagandang ayos ay payak na nakapako ang panin~gin sa asawa ni D. Armando, na nang gabing iyon ay lalo pang gumanda sanhi sa mga suot niya.

Ika siyam na ganap ng gabi, nang ang pangatlong "campanada" ay nadingig ng lahat ng dumalo sa dulaan na sinundan pagkatapos ng pag-aangat ng "Telon de boca."

Sinimulan ang unang yugto at gayon din ang pangalawa sa di magkamayaw na palakpak ng nanganonood at ng matapos ang pangalawang yugto, ay hindi nagpatantan ang mga iyon kundi makita ang makatang Ernesto del Rio, na kung tunay mang kilala na nila, ay ibig na purihing muli.

Nang uliting iangat ang "Telon de boca" at simulan na ang "tercer acto" ay lalo pa ding nagtamo ng maraming palakpak at muling hiniling ang "Autor" noon.

Datapwa't ng dumating na sa "escenang" mahuhuli ni D. Martin (protogonista ng Dula) ang asawa niya sa piling ng kaibiga

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Sherilyn Decter - Flashing Flappers and Dangerous Bootleggers
FEATURED AUTHOR - Sherilyn Decter is enthralled with the flashing flappers and dangerous bootleggers from the Roaring Twenties and Prohibition. Through meticulous research, that lawless era is brought to life. If you like feisty and determined heroines, complex cover-ups, Prohibition stories about criminal underworlds, police and political corruption, then you’re going to love Sherilyn’s grand gangster tales. As our Author of the Day, Decter tells us all about her book, Innocence Lost. Please give us a short… Read more