Sa Tabi ng Bangin

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog

By

0
(0 Reviews)
Sa Tabi ng Bangin by Jose Maria Rivera

Published:

1910

Pages:

43

Downloads:

2,665

Share This

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ng mga magsisipanood, samantalang ang mga mahihirap na di makaupo sa isang "butaka," ay nanga sa "entrada general."

Ang mga binatang mawilihin sa mga binibining may magagandang ayos ay payak na nakapako ang panin~gin sa asawa ni D. Armando, na nang gabing iyon ay lalo pang gumanda sanhi sa mga suot niya.

Ika siyam na ganap ng gabi, nang ang pangatlong "campanada" ay nadingig ng lahat ng dumalo sa dulaan na sinundan pagkatapos ng pag-aangat ng "Telon de boca."

Sinimulan ang unang yugto at gayon din ang pangalawa sa di magkamayaw na palakpak ng nanganonood at ng matapos ang pangalawang yugto, ay hindi nagpatantan ang mga iyon kundi makita ang makatang Ernesto del Rio, na kung tunay mang kilala na nila, ay ibig na purihing muli.

Nang uliting iangat ang "Telon de boca" at simulan na ang "tercer acto" ay lalo pa ding nagtamo ng maraming palakpak at muling hiniling ang "Autor" noon.

Datapwa't ng dumating na sa "escenang" mahuhuli ni D. Martin (protogonista ng Dula) ang asawa niya sa piling ng kaibiga

Susan Frances - A Fateful Event, Forbidden friendship and Dark Secret
FEATURED AUTHOR - As a child, Susan Frances was fascinated by her grandfather’s stories of their Devon family which inspired her to research the family history and write No One Must Know, the first book in The Chiddleigh Saga. She lives with her husband in Devon close to the Ashetyne village in her book. As our Author of the Day, she tells us all about her book, No One Must Know.