Sa Tabi ng Bangin

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog

By

0
(0 Reviews)
Sa Tabi ng Bangin by Jose Maria Rivera

Published:

1910

Downloads:

2,580

Share This

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ng mga magsisipanood, samantalang ang mga mahihirap na di makaupo sa isang "butaka," ay nanga sa "entrada general."

Ang mga binatang mawilihin sa mga binibining may magagandang ayos ay payak na nakapako ang panin~gin sa asawa ni D. Armando, na nang gabing iyon ay lalo pang gumanda sanhi sa mga suot niya.

Ika siyam na ganap ng gabi, nang ang pangatlong "campanada" ay nadingig ng lahat ng dumalo sa dulaan na sinundan pagkatapos ng pag-aangat ng "Telon de boca."

Sinimulan ang unang yugto at gayon din ang pangalawa sa di magkamayaw na palakpak ng nanganonood at ng matapos ang pangalawang yugto, ay hindi nagpatantan ang mga iyon kundi makita ang makatang Ernesto del Rio, na kung tunay mang kilala na nila, ay ibig na purihing muli.

Nang uliting iangat ang "Telon de boca" at simulan na ang "tercer acto" ay lalo pa ding nagtamo ng maraming palakpak at muling hiniling ang "Autor" noon.

Datapwa't ng dumating na sa "escenang" mahuhuli ni D. Martin (protogonista ng Dula) ang asawa niya sa piling ng kaibiga

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Mike C. Erickson - Politics With a Hilarious Twist
FEATURED AUTHOR - Author Mike C. Erickson grew up in the idyllic college town of Logan, Utah, but because of a twist of fate he graduated from high school in Honolulu. He left Hawaii brimming with aloha and enrolled at Utah State, where he was awarded two degrees and self-proclaimed minor intellectual status, which was of dubious value when the US Army invited him to vacation in South-East Asia. Ten days after leaving Vietnam, he began decades of dispensing pearls of wisdom as a high school history teacher,… Read more