Paalaala sa mga Mapagusapin

Paalaala sa mga Mapagusapin

By

0
(0 Reviews)
Paalaala sa mga Mapagusapin by José Rizal

Pages:

13

Downloads:

1,995

Share This

Paalaala sa mga Mapagusapin

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

Minsa'y dalawang magkaibigan ay nakatagpô n~g isang kabibi sa tabi n~g dagat. Pinagtalunang ariin n~g dalawa't, at ang sabi n~g isa'y

--Ako, aniya ang nakakitang una.

--Ako naman ang pumulot, ang sagot n~g Kaibigan.

Sa pagtatalong ito'y humarap silá sa hukom at humin~gî n~g hatol. Binuksan n~g hukom ang Kabibi, at kinain ang laman at pinaghati sa kanilang dalawa ang balat.

Paalaala sa m~ga mapagusapin.

More books by José Rizal

(view all)
A.L. Hawke - Paranormal Romantic Urban Fantasy With Spunk
FEATURED AUTHOR - A.L. Hawke is the author of the internationally bestselling Hawthorne University Witch series. The author lives in Southern California torching the midnight candle over lovers against a backdrop of machines, nymphs, magic, spice and mayhem. A.L. Hawke writes fantasy and romance spanning four thousand years, from pre-civilization to contemporary and beyond. As our Author of the Day, Hawke tells us all about Nectar of Ambrosia.