Paalaala sa mga Mapagusapin

Paalaala sa mga Mapagusapin

By

0
(0 Reviews)
Paalaala sa mga Mapagusapin by José Rizal

Pages:

13

Downloads:

1,970

Share This

Paalaala sa mga Mapagusapin

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

Minsa'y dalawang magkaibigan ay nakatagpô n~g isang kabibi sa tabi n~g dagat. Pinagtalunang ariin n~g dalawa't, at ang sabi n~g isa'y

--Ako, aniya ang nakakitang una.

--Ako naman ang pumulot, ang sagot n~g Kaibigan.

Sa pagtatalong ito'y humarap silá sa hukom at humin~gî n~g hatol. Binuksan n~g hukom ang Kabibi, at kinain ang laman at pinaghati sa kanilang dalawa ang balat.

Paalaala sa m~ga mapagusapin.

More books by José Rizal

(view all)
R.M. Almonte - An Interesting Mixture of Science Fiction and Metaphysical Components
FEATURED AUTHOR - Ramon is a self-published author of Metaphysical Sci-fi, who was born and raised in NYC and is the son of Dominican immigrants. He now lives in Japan. His 1st book (Scratching the Cosmic Conscious) was published in 2012. United Earth series, part 1 was published in 2015 (Rough Beginnings) in 2017 (Exiled), and in 2021 (Despair & Hope). As our Author of the Day, he tells us all about his book, Rough Beginnings.