Paalaala sa mga Mapagusapin

Paalaala sa mga Mapagusapin

By

0
(0 Reviews)
Paalaala sa mga Mapagusapin by José Rizal

Pages:

13

Downloads:

1,910

Share This

Paalaala sa mga Mapagusapin

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

Minsa'y dalawang magkaibigan ay nakatagpô n~g isang kabibi sa tabi n~g dagat. Pinagtalunang ariin n~g dalawa't, at ang sabi n~g isa'y

--Ako, aniya ang nakakitang una.

--Ako naman ang pumulot, ang sagot n~g Kaibigan.

Sa pagtatalong ito'y humarap silá sa hukom at humin~gî n~g hatol. Binuksan n~g hukom ang Kabibi, at kinain ang laman at pinaghati sa kanilang dalawa ang balat.

Paalaala sa m~ga mapagusapin.

More books by José Rizal

(view all)
Kim Richardson - Banishing Demons and Other Supernatural Baddies With Good Old-Fashioned Magic
FEATURED AUTHOR - Kim Richardson is the award-winning author of the bestselling SOUL GUARDIANS series. She lives in the eastern part of Canada with her husband, two dogs, and a very old cat. She is the author of the SOUL GUARDIANS series, the MYSTICS series, and the DIVIDED REALMS series. Kim's books are available in print editions, and translations are available in over 7 languages. As our Author of the Day, she tells us all about The Dark Files, The Complete Collection.