Sagen van den Rijn

Sagen van den Rijn

By

0
(0 Reviews)
Sagen van den Rijn by Wilhelm Ruland

Published:

1922

Downloads:

1,035

Share This

Sagen van den Rijn

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ensching over den vervloekten helschen Wiesbadener drank, de vlucht.

"In Wiesbaden kom ik nooit weer terug!" waren zijn laatste hoorbare woorden.

Den volgenden morgen mompelden de badgasten onder elkaar, dat de nachtelijke rustverstoorder niemand anders dan de duivel in eigen persoon geweest was, en zij vroegen den waard aan de warme bron, die van alles op de hoogte was, naar dezen wonderlijken gast. Deze echter haalde slechts de schouders op over de groote domheid van den duivel.

Worms.

De Nibelungen.

De oudste der steden aan den Rijn in Voorromeinschen tijd gebouwd, mag met rechttrotsch zijn op haar Domkerk, die een der merkwaardigste Romeinsche bouwwerken van Duitschland is en dikwijls door Frankische en Duitsche vorsten tot residentie verkozen werd. Daar Worms, gedurende de groote volksverhuizing de verblijfplaats van den oppersten krijgsheer der Bourgondiërs was, hebben de schoonste heldensagen, welke er bestaan, al daar het licht gezien.

Roemrijk hebben de koningen van dezen Oost-Ge

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Michael Phillip Cash - A Haunting on Long Island
FEATURED AUTHOR - Michael Phillip Cash is an award-winning novelist and screenwriter. His novels are best-sellers on Amazon under their genres – Young Adult, Thriller, Suspense, Ghost, Action Adventure, Fantasy, Paranormal Romance and Horror. As our Author of the Day, he tells us all about his latest book, Stillwell. Please give us a short introduction to what Stillwell is about Stillwell is the story about a man who loses his soul mate. Paul Russon not only grow up with his best friend, but he also married… Read more