Singoalla

Singoalla

By

0
(0 Reviews)
Singoalla by Viktor Rydberg

Published:

1865

Pages:

134

Downloads:

1,470

Share This

Singoalla

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

tillfällen var närvarande. Och gossen var det gärna. Han lyssnade uppmärksamt. Sådant skall jag uppleva, sådant och mycket mer, tänkte han.

Det hände dock, att hans uppmärksamhet flög bort. Var det en månskenskväll, kunde han svårligen giva akt på paterns ord. Han såg inom sig månen blodröd träda upp över skogen; han såg månen flyta som en silverbåt i det svala blå; han såg månen skåda in genom sovrummets fönster; han såg honom fälla en glimmande silverskära genom luftdjupet till den hedniske stamfadern; han såg flickan Bil och gossen Hjuke bortförda i månbåten och lyckliga i den; han såg månstrålar skimra i fru Elfridas klädningsveck. Sådana bilder jagade varandra då genom hans själ. Var Erland på något sätt befryndad med månen?

Knappt var det hon

More books by Viktor Rydberg

(view all)
C.A. Szarek - Risking it All for Happily Ever Afters
FEATURED AUTHOR - USA Today Bestselling, award-winning author of romantic suspense and epic fantasy romance, C.A. loves to dabble in different genres. If it’s a good story, she’ll write it, no matter where it seems to fit. She’s a hopeless romantic and always will be. Risking it all for Happily Ever After is what she lives by! As our Author of the Day, she tells us all about her latest book, King of Hearts.