De Vandrande Djaeknarne

De Vandrande Djaeknarne

By

0
(0 Reviews)
De Vandrande Djaeknarne by Viktor Rydberg

Published:

1856

Downloads:

1,509

Share This

De Vandrande Djaeknarne

By

0
(0 Reviews)
[with accents]

Book Excerpt

och hamrarnes slag genljudade bland skogens klippor.

Nu glesnade skogen, och de bägge vandrarne sågo framför sig ett öppet fält, i bakgrunden begränsat av ett berg, på vars vilda, stupande avsatser de över masugnstaket uppstigande eldtungorna kastade en fantastisk belysning. Svarta gestalter visade sig kring elden, och tonerna av en vemodig, enkel visa, sjungen av en okonstlad röst, blandade sig med det buller, som den arbetande maskinen och de lika ivrigt arbetande människorna förorsakade.

Adolf och Göran gingo uppför den långa bro, som förde till mashyttans övre våning, och på vilken kol- och kalkstenslaster brukade uppköras för att kastas i ugnens vilda gap. De hälsade vänligt på de av rök och sot svärtade männen, och dessa besvarade hälsningen på samma sätt. Sällan kommo besökande från andra orter till denna avlägsna del

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Whitney Walker - Second Time's a Charm
FEATURED AUTHOR - Whitney Walker starts and ends each day with gratitude to the tribe who share her messy but beautiful life. She writes for all the hopeless romantics who believe tears and laughter are best friends, second chances are better than firsts, and true love is worth fighting for. With faith, wine, and chocolate by her side she aspires to be the best mother to two, girlfriend to "the one", daughter, friend, and yogi she can be. It's a work in progress, and she appreciates the chance to share her life… Read more