De Vandrande Djaeknarne

De Vandrande Djaeknarne

By

0
(0 Reviews)
De Vandrande Djaeknarne by Viktor Rydberg

Published:

1856

Downloads:

1,513

Share This

De Vandrande Djaeknarne

By

0
(0 Reviews)
[with accents]

Book Excerpt

och hamrarnes slag genljudade bland skogens klippor.

Nu glesnade skogen, och de bägge vandrarne sågo framför sig ett öppet fält, i bakgrunden begränsat av ett berg, på vars vilda, stupande avsatser de över masugnstaket uppstigande eldtungorna kastade en fantastisk belysning. Svarta gestalter visade sig kring elden, och tonerna av en vemodig, enkel visa, sjungen av en okonstlad röst, blandade sig med det buller, som den arbetande maskinen och de lika ivrigt arbetande människorna förorsakade.

Adolf och Göran gingo uppför den långa bro, som förde till mashyttans övre våning, och på vilken kol- och kalkstenslaster brukade uppköras för att kastas i ugnens vilda gap. De hälsade vänligt på de av rök och sot svärtade männen, och dessa besvarade hälsningen på samma sätt. Sällan kommo besökande från andra orter till denna avlägsna del

More books by Viktor Rydberg

(view all)
Gregg Stutts - Realistic Characters With Realistic Issues
FEATURED AUTHOR - Gregg Stutts was born in New York, grew up in New Jersey and now lives in Northwest Arkansas with his wife, Robyn. Gregg graduated from Cornell University in 1985 and has worked in business, ministry and the church. He and Robyn have been married for thirty-five years and have three daughters, one son and five grandsons. Gregg is an author and marriage coach. As our Author of the Day, he tells us all about his book, The Lakeside Conspiracy.