De Vandrande Djaeknarne

De Vandrande Djaeknarne

By

0
(0 Reviews)
De Vandrande Djaeknarne by Viktor Rydberg

Published:

1856

Downloads:

1,507

Share This

De Vandrande Djaeknarne

By

0
(0 Reviews)
[with accents]

Book Excerpt

och hamrarnes slag genljudade bland skogens klippor.

Nu glesnade skogen, och de bägge vandrarne sågo framför sig ett öppet fält, i bakgrunden begränsat av ett berg, på vars vilda, stupande avsatser de över masugnstaket uppstigande eldtungorna kastade en fantastisk belysning. Svarta gestalter visade sig kring elden, och tonerna av en vemodig, enkel visa, sjungen av en okonstlad röst, blandade sig med det buller, som den arbetande maskinen och de lika ivrigt arbetande människorna förorsakade.

Adolf och Göran gingo uppför den långa bro, som förde till mashyttans övre våning, och på vilken kol- och kalkstenslaster brukade uppköras för att kastas i ugnens vilda gap. De hälsade vänligt på de av rök och sot svärtade männen, och dessa besvarade hälsningen på samma sätt. Sällan kommo besökande från andra orter till denna avlägsna del

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
L.A. Chandlar - An Art Deco Mystery Series
FEATURED AUTHOR - L.A. Chandlar is the National Best-selling author of the ART DECO MYSTERY SERIES with Kensington Publishing featuring Mayor Fiorello La Guardia and a fresh take on the innovation and liveliness of 1930s New York City. Her debut novel, The Silver Gun released in 2017, followed by the sequel, Agatha Award nominated, The Gold Pawn. Book 3, The Pearl Dagger releases 2019. As our Author of the Day, Chandlar tells us all about the first book in the series, The Silver Gun. Please give us a short… Read more