De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano
De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By

0
(0 Reviews)
De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano by Alain René le Sage

Downloads:

1,187

Share This

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano
De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ting zou neerleggen. Hij antwoordde daarop dat, als ik zijn geweten er bij haalde, ik hem in zijn zwak tastte. Inplaats van echter den prijs te verhoogen tot tien of twaalf pistolen, schaamde hij zich niet mij drie dukaten te bieden, die ik zoo verheugd aannam alsof ik nog bij dien handel had gewonnen.

Na mij zoo voordeelig van den muilezel ontdaan te hebben, bracht mijn waard mij bij een muilezeldrijver, die den volgenden dag naar Astorga vertrok. Deze man vertelde mij, dat hij voor dag en dauw ging vertrekken en dat hij zorg zou dragen mij te wekken. Wij werden het over den prijs van den muilezel en mijn voedsel eens en toen alles tusschen ons geregeld was, keerde ik terug naar de herberg met Corcuelo, die mij onderweg de geschiedenis van dien ezeldrijver begon te vertellen. Hij vertelde mij alles wat men in het stadje van dien man wist. Hij begon mij al tamelijk te vervelen met zijn onbelangrijk gepraat, toen gelukkig iemand hem in de rede kwam vallen. Deze man was vrij goed gekleed en sprak zeer be

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by Alain René le Sage

(view all)