Mga Dakilang Pilipino

Mga Dakilang Pilipino
o ang kaibigan ng mga nagaaral

By

5
(1 Review)
Mga Dakilang Pilipino by Jose N. Sevilla

Published:

1922

Pages:

141

Downloads:

1,275

Share This

Mga Dakilang Pilipino
o ang kaibigan ng mga nagaaral

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

~g moro. Sinikap n~g Gobernador na Inglés na makipagkásundô, ~guni't dî tinalima n~g m~ga moro at silá ay ipinagtabuyan at sa pagtakas ay na~gaiwan nilá a~g kanilá~g m~ga sasakyán, m~ga kanyón, baril at apat na puô at apat na libong piso.

Namatáy si Ali Mudin sa Huló, n~g boó~g kasiyaha~g loób, sapagka't náitabóy niyá a~g m~ga manlulupig sa kanyá~g bayan.

Si Ali Mudin ay nagí~g tudláan n~g dî kawasa~g pagha~gà n~g kanyá~g m~ga sàkop.

[Larawan: Ali Mundin]

=RAHÁ SOLIMAN=

Bago nagí~g Rahá si Solimán, ay nagí~g katulo~g muna sa pa~ga~gasiwà n~g m~ga súliranin dito sa Maynilà, ni Rahá~g Matandâ.

Si Lakán Dulà na nanánahanan sa Tundó ay siyá niyá~g kasama. Itó ay na~g kapanáhunan ni R

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Jose Sevilla wrote this book in 1922 intending it to be a reference material for students who are researching biographies of Filipino heroes. The author had the book published removing all the "n" in place of the tilde g or "~g". This makes it hard to read for modern day students.

In the desire to make the ebook more accessible to today's youth, the "n" were returned in the HTML version. This can be accessed through the Project Gutenberg site:
http://www.gutenberg.org/files/17786/17786-h/17786-h.htm