La festa dels reis

La festa dels reis
Lo que vulgueu (Twelfth Night)

By

0
(0 Reviews)
La festa dels reis by William Shakespeare

Pages:

107

Downloads:

1,813

Share This

La festa dels reis
Lo que vulgueu (Twelfth Night)

By

0
(0 Reviews)
Translated by Charles Capdevila.

Book Excerpt

s ni més roigs ni més suaus que'ls teus; ta veu és aguda y clara, com la d'una donzella, y tens tota la gracia d'una dona. Jo sé que'l destí et té designat per aquesta tasca...

(Als cavallers) Que quatre o cinc de vosaltres l'acompanyin; tots si voleu, car la soletat és ma millor companyia. Tu compleix aquesta dolça missió, y ta llibertat serà igual a la meva y teva serà tota ma fortuna.

VIOLA Faré tot lo que pugui per ablanirli el cor...

(Apart) Lluita terrible! Esser missatjera d'un cor per qui el meu desesperadament sospira!

(Sen van)

V

A CASA D'OLIVIA

(Entren MARIA y JUTGLAR)

MARIA Si no'm dius aont has estat no desclouré'ls llavis d'un gruix de cabell per a disculparte. La senyora't farà penjar per haverten anat.

JUTGLAR Que'm fassi penjar! Qui estigui ben penjat no ha de témer els colors.

MARIA. Per què?

JUTGLAR

More books by William Shakespeare

(view all)
C.A. Szarek - Risking it All for Happily Ever Afters
FEATURED AUTHOR - USA Today Bestselling, award-winning author of romantic suspense and epic fantasy romance, C.A. loves to dabble in different genres. If it’s a good story, she’ll write it, no matter where it seems to fit. She’s a hopeless romantic and always will be. Risking it all for Happily Ever After is what she lives by! As our Author of the Day, she tells us all about her latest book, King of Hearts.