La festa dels reis

La festa dels reis
Lo que vulgueu (Twelfth Night)

By

0
(0 Reviews)
La festa dels reis by William Shakespeare

Pages:

107

Downloads:

1,807

Share This

La festa dels reis
Lo que vulgueu (Twelfth Night)

By

0
(0 Reviews)
Translated by Charles Capdevila.

Book Excerpt

s ni més roigs ni més suaus que'ls teus; ta veu és aguda y clara, com la d'una donzella, y tens tota la gracia d'una dona. Jo sé que'l destí et té designat per aquesta tasca...

(Als cavallers) Que quatre o cinc de vosaltres l'acompanyin; tots si voleu, car la soletat és ma millor companyia. Tu compleix aquesta dolça missió, y ta llibertat serà igual a la meva y teva serà tota ma fortuna.

VIOLA Faré tot lo que pugui per ablanirli el cor...

(Apart) Lluita terrible! Esser missatjera d'un cor per qui el meu desesperadament sospira!

(Sen van)

V

A CASA D'OLIVIA

(Entren MARIA y JUTGLAR)

MARIA Si no'm dius aont has estat no desclouré'ls llavis d'un gruix de cabell per a disculparte. La senyora't farà penjar per haverten anat.

JUTGLAR Que'm fassi penjar! Qui estigui ben penjat no ha de témer els colors.

MARIA. Per què?

JUTGLAR

More books by William Shakespeare

(view all)
Kim Richardson - Banishing Demons and Other Supernatural Baddies With Good Old-Fashioned Magic
FEATURED AUTHOR - Kim Richardson is the award-winning author of the bestselling SOUL GUARDIANS series. She lives in the eastern part of Canada with her husband, two dogs, and a very old cat. She is the author of the SOUL GUARDIANS series, the MYSTICS series, and the DIVIDED REALMS series. Kim's books are available in print editions, and translations are available in over 7 languages. As our Author of the Day, she tells us all about The Dark Files, The Complete Collection.