Cymbeline

Cymbeline

By

0
(0 Reviews)
Cymbeline by William Shakespeare

Published:

1607

Pages:

0

Downloads:

1,683

Share This

Cymbeline

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

isin sen siitä kohta kohdalta läpi lukenut.

PHILARIO. Puhutte siitä ajasta, jolloin hänessä oli vähemmän kuin nyt sitä, mikä tekee hänestä sekä sisällisesti että ulkonaisesti täydellisen.

RANSKALAINEN. Minä olen nähnyt hänet Ranskassa; siellä niitä oli monta, jotka osasivat katsoa aurinkoon yhtä tiukasti kuin hänkin.

JACHIMO. Se asia, että hän on nainut kuninkaan tyttären -- jossa kohden hän on mitattava pikemmin vaimon kuin oman arvonsa mukaan --, saattaa hänet tietystikin suurempaan huutoon, kuin mitä hän itse teossa ansaitsee.

RANSKALAINEN. Ja maanpakolaisuus sitten!

JACHIMO. Niin, ja niiden ylistelyt, jotka prinsessan lipunkantajina tätä surkeata eroa itkevät, ne ihmeteltävästi häntä suurentelevat, olkoonpa vain, että sillä tahtovat tukea prinsessan päätöstä -- jon

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Robin Patchen - Christian Romance Coupled With Page-Turning Suspense
FEATURED AUTHOR - Aside from her family and her Savior, Robin Patchen has two loves—writing and traveling. If she could combine them, she’d spend a lot of time sitting in front of her laptop at sidewalk cafes and ski lodges and beachside burger joints. She’d visit every place in the entire world—twice, if possible—and craft stories and tell people about her Savior. Alas, time is too short and money is too scarce for Robin to traipse all over the globe, even if her husband and kids wanted to go with her. So she… Read more