Titus Andronicus

Titus Andronicus

By

0
(0 Reviews)
Titus Andronicus by William Shakespeare

Downloads:

761

Share This

Titus Andronicus

By

0
(0 Reviews)
Translated by L.A.J. Burgersdijk.

Book Excerpt

nden allen tot mijn schande en oneer. Kon niemand hier in Rome een speelbal zijn Dan Saturninus? Waarlijk, Andronicus, Goed strookt dit doen met uw gepoch, dat ik Het keizerschap aan u heb afgebedeld.

TITUS. Ontzettend! welk een grof verwijt is dit?

SATURNINUS. Maar ga vrij voort; geef 't wankelmoedig ding Aan hem, die daar zijn zwaard voor haar gezwaaid heeft. Een dapp're schoonzoon valt u zoo ten deel, Juist goed, om, met uw drieste zoons verbonden, Beroerders van 't Romeinsch gebied te zijn.

TITUS. Elk woord vlijmt als een dolk mijn bloedend hart.

SATURNINUS. Dies, schoone Tamora, vorstin der Gothen, Die, als de kuische Phoebe hare nymfen, Al Rome's schoonste vrouwen overstraalt,-- Zie, als mijn rasse keus u kan behagen, Verkies ik, Tamora, u tot mijn bruid, En maak terstond u keizerin van Rome. Spreek, juicht gij, koningin der Gothen, toe? Bij alle goden zweer ik hier van Rome,-- Ziet, priesters zijn nabij, 't gewijde water, De toortsen, die hel vlammen; alles staat Bereid ter

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
JD Steiner - A Deep, Thought-Provoking Escape
FEATURED AUTHOR - JD Steiner is an American young-adult fiction writer, born and raised, and currently at home in the suburbs north of Chicago. Inspired by speculative sciences, human nature and all things creative, JD is also a parent, spouse, and the concierge of their busy household. Holding no formal degree, but with a lifetime of daily practical application, classes, workshops, retreats, and now, published work, writing is entwined into the very fiber of JD's being. She believes in her calling; to create… Read more