De Klucht der Vergissingen

De Klucht der Vergissingen

By

3
(1 Review)
De Klucht der Vergissingen by William Shakespeare

Pages:

0

Downloads:

1,344

Share This

De Klucht der Vergissingen

By

3
(1 Review)

Book Excerpt

ondt?

DROMIO VAN EPHESUS. Neen, hij sloeg wel zoo hard, dat ik zijn slagen maar al te goed kon voelen en met dat al zoo onduidelijk, dat het mijn bevatting te boven ging.

ADRIANA. Maar 'k bid u, zeg mij, komt hij nu naar huis? Hij leeft, zoo 't schijnt, om mij pleizier te doen.

DROMIO VAN EPHESUS. Nu, meesteres, hij is een dolle stier.

ADRIANA. Een dolle stier, gij schelm?

DROMIO VAN EPHESUS. Niet dat hij horens draagt, maar hij is dol. Toen ik hem vroeg om thuis te komen eten, Vroeg hij mij naar een duizend mark in goud; "'t Is etenstijd," riep ik; "mijn goud!" riep hij; "Uw maal brandt aan," riep ik; "mijn goud!" riep hij; "Komt gij naar huis?" riep ik; "mijn goud!" riep hij, "Waar hebt gij, zeg, mijn duizend mark, gij schelm?" "Het vleesch brandt aan," riep ik; "mijn goud!" riep hij; "Heer, de eedle vrouw,--" riep ik; "hang op uw vrouw! "Wat weet ik van uw vrouw? weg met uw vrouw!"

LUCIANA. Dat zeide, wie?

DROMIO VAN EPHESUS. Dat zeide hij, mijn meester; "'k

More books by William Shakespeare

(view all)
Mark Whiteway - Epic Sci-Fi Adventure Featuring an Ancient Destructive Technology
FEATURED AUTHOR - Writing SciFi has been a long-held ambition for Mark Whiteway. As a kid, he read everything - H.G. Wells, Jules Verne, Robert Heinlein, etc., etc. At twelve years old, he wrote a novella. Following that, life intervened, and it was only in April '09 that Mark determined that he wanted to get back to writing. He had several ideas running around in his head for some time, of which the Lodestone concept was probably the strongest. As our Author of the Day, he tells us more about the trilogy.