De Klucht der Vergissingen

De Klucht der Vergissingen

By

3
(1 Review)
De Klucht der Vergissingen by William Shakespeare

Pages:

0

Downloads:

1,336

Share This

De Klucht der Vergissingen

By

3
(1 Review)

Book Excerpt

ondt?

DROMIO VAN EPHESUS. Neen, hij sloeg wel zoo hard, dat ik zijn slagen maar al te goed kon voelen en met dat al zoo onduidelijk, dat het mijn bevatting te boven ging.

ADRIANA. Maar 'k bid u, zeg mij, komt hij nu naar huis? Hij leeft, zoo 't schijnt, om mij pleizier te doen.

DROMIO VAN EPHESUS. Nu, meesteres, hij is een dolle stier.

ADRIANA. Een dolle stier, gij schelm?

DROMIO VAN EPHESUS. Niet dat hij horens draagt, maar hij is dol. Toen ik hem vroeg om thuis te komen eten, Vroeg hij mij naar een duizend mark in goud; "'t Is etenstijd," riep ik; "mijn goud!" riep hij; "Uw maal brandt aan," riep ik; "mijn goud!" riep hij; "Komt gij naar huis?" riep ik; "mijn goud!" riep hij, "Waar hebt gij, zeg, mijn duizend mark, gij schelm?" "Het vleesch brandt aan," riep ik; "mijn goud!" riep hij; "Heer, de eedle vrouw,--" riep ik; "hang op uw vrouw! "Wat weet ik van uw vrouw? weg met uw vrouw!"

LUCIANA. Dat zeide, wie?

DROMIO VAN EPHESUS. Dat zeide hij, mijn meester; "'k

More books by William Shakespeare

(view all)
Kathrin Hutson - Messed-up heroes, Excruciating circumstances, and Happily Never Afters
FEATURED AUTHOR - International Bestselling Author Kathrin Hutson has been writing Dark Fantasy, Sci-Fi, and LGBTQ Speculative Fiction since 2000. With her wildly messed-up heroes, excruciating circumstances, impossible decisions, and Happily Never Afters, she’s a firm believer in piling on the intense action, showing a little character skin, and never skimping on violent means to bloody ends.