Bland ödebygder och skär

Bland ödebygder och skär
Berättelser från Finland

By

0
(0 Reviews)
Bland ödebygder och skär by Daniel Sten

Published:

1884

Downloads:

1,924

Share This

Bland ödebygder och skär
Berättelser från Finland

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

;rdinna, och ve den, som icke lyder henne!

Ukko blickade på en gång upp. Hans äldste son stod der framför honom, glödande och passionerad, stark och ung, oaktadt sina femtio år, hotande och mörk. Han visste, att detta lynne ej var att leka med. Han förstod, att det var hans eget blod och hans eget ungdomsmod, som gick igen i sonen.

Det blef en stunds djup tystnad. Man hade kunnat höra de begge männens häftiga andedrag. Pertan i spiseln höll på att slockna, hon kastade sitt sken öfver åttiofemåringens långa hvita hår och raka, uppsträckta gestalt. Slutligen kunde han så mycket hemta sig, att han förmådde få fram några ord.

-- Det blir inte på Salmi du kommer in med den hustrun, Ella, -- sade han, -- ty jag har ännu fem par armar, som skola försvara min gård för skojare som du och trollpackor som hon.

Ella såg si

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Sarah Gerdes - Time Travel, History and Adventure with Heart
FEATURED AUTHOR - Sarah Gerdes is an award-winning author of thirteen fiction and non-fiction books that have been published in sixteen countries and four languages. Her themes of perseverance, determination, hope and overcoming the odds carry through all genres. Sarah books are considered clean and sexy, with moderate content, appropriate for all ages. She also believes in happy endings. As our Author of the Day, Gerdes tells us about her book: Chambers. Please give us a short introduction to what Chambers is… Read more