Dagen

Dagen

By

5
(1 Review)
Dagen by Stijn Streuvels

Downloads:

2,117

Share This

Dagen

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

en wil. En hij bleef half bevreesd om 't uitwerksel van zijn zeggen.

--Verkochten? herhaalde Doka, zoo toonloos dof en verstrooid en zij scheen diep te overwegen en tijd te vragen eer heur gedacht uit te spreken.

--Verkochten? Verkochten? zei ze nog.

--Ja, 'k kan vandage Vinie zien na de mis en 'k zal hem zeggen dat we een volle veerze willen kwijt zijn ... dat 't eten schaarsch is, of zoo....

--En moet dat nu zoo seffens en al ineens zijn! en als ze morgen of te naaste weke kalft?

- Morgen of te naaste weke, hertinselde Ghielen wat bitsig, maar dan kalft ze wel, mij verveelt dat wachten ... en als ze niet kalft en heel den winter als een droge ratte blijft op stal staan, en den zomer daarbij?...

Hij verslikte aan de opgewondene haast waarin hij opliep en ze gingen beiden geweldig aan 't hoesten. Als 't over was werd Doka heel heesch zoodat Ghielen haar moeilijk verstond; ze zegde in der haast eene reek zonder dat ze 't zelf aaneen kon brengen; op 't einde vatte hij toch dat ze den ouden voo

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
the greatest flemish writer during the struggle for flemish independence. HIs career covers the period of the first and second world war, which was in belgian flanders. His work is written in a west flemish tone and language and deals with the earth and the people living on it.
Terry Lynn Thomas - An Absorbing Thriller Written in a Literary Style
FEATURED AUTHOR - Terry Lynn writes the Sarah Bennett Mysteries, set on the California coast during the 1940s, which feature a misunderstood medium in love with a spy. The Drowned Woman is a recipient of the IndieBRAG Medallion. She also writes the Cat Carlisle Mysteries, set in Britain during World War II. The first book in this series, The Silent Woman, came out in April 2018 and has since become a USA TODAY bestseller. As our Author of the Day, she tells us all about this. Please give us a short introduction… Read more