Inferno

Inferno

By

0
(0 Reviews)
Inferno by August Strindberg

Published:

1914

Pages:

166

Downloads:

2,285

Share This

Inferno

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

g. Behöva vara tacksam för en så ringa och därtill så obehaglig sak!

Man kläder på och av mig, vårdar mig likt ett barn, och barmhärtighetssystern fattar bevågenhet för mig, behandlar mig som ett småbarn och kallar mig sin gosse, under det att jag liksom alla de andra benämner henne: min mor.

Vad det känns skönt att uttala detta ord moder, som ej gått över mina läppar på trettio år! Den gamla, som tillhör S:t Augustinerorden och bär de dödas dräkt därför att hon aldrig har levat livet, är mild som försakelsen och lär oss att le åt våra lidanden som vore de fröjder, ty hon vet hur välgörande smärtan kan vara. Icke ett förebrående ord, inga förmaningar eller predikningar. Hon känner sin instruktion, den som gäller för de sekulariserade sjukhusen, och hon förstår att bevilja

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Stephen Perkins - Corporate Greed, Politics, Mystery and Mysticism
FEATURED AUTHOR - Stephen Perkins is the bestselling author of six novels, Raging Falcon, American Siren, Escape to Death, Sorcerers' Dynasty, Twilight's Last Glory, and Sky Parlor. His newest book, Sky Parlor, was released in June of 2019, instantly hitting Amazon's Hot New Release list, and proving to be yet another thrilling, exciting, thought-provoking, and conspiracy-laden epic. His growing legion of rabid and loyal fans will be excited to learn that the Ebook version of Perkins's new novel, Grand… Read more