Inferno

Inferno

By

0
(0 Reviews)
Inferno by August Strindberg

Published:

1914

Pages:

166

Downloads:

2,278

Share This

Inferno

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

g. Behöva vara tacksam för en så ringa och därtill så obehaglig sak!

Man kläder på och av mig, vårdar mig likt ett barn, och barmhärtighetssystern fattar bevågenhet för mig, behandlar mig som ett småbarn och kallar mig sin gosse, under det att jag liksom alla de andra benämner henne: min mor.

Vad det känns skönt att uttala detta ord moder, som ej gått över mina läppar på trettio år! Den gamla, som tillhör S:t Augustinerorden och bär de dödas dräkt därför att hon aldrig har levat livet, är mild som försakelsen och lär oss att le åt våra lidanden som vore de fröjder, ty hon vet hur välgörande smärtan kan vara. Icke ett förebrående ord, inga förmaningar eller predikningar. Hon känner sin instruktion, den som gäller för de sekulariserade sjukhusen, och hon förstår att bevilja

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
J.N. Chaney - 'MechWarrior' Meets 'Gundam' in EPIC Military Sci-Fi
FEATURED AUTHOR - J. N. Chaney has a Master’s of Fine Arts in creative writing and fancies himself quite the Super Mario Bros. fan. When he isn’t writing or gaming, you can find him in the Renegade Readers Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/jnchaneyreaders/ .  As our Author of the Day, Chaney tells us all about his book, The Messenger. Please give us a short introduction to what The Messenger is about. Dash never asked to be a mech pilot, but fate has other plans. On the run and out of chances,… Read more