Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

By

0
(0 Reviews)
Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch by Jan Swammerdam

Downloads:

234

Share This

Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

g ontvlieden, en die nog uit klootkens samengesteld worden? En wat materie sou het dog kunnen weesen, om dese opblaasing te maaken, die meede door sulke subtiele draden, daar de Senuen uyt gemaakt worden, sou moeten passeren; soo dat dese draden haast van gelijken onsigtbaar zyn, wanneer men haar naukeurig, sonder te kwetsen, examineert? Het geen ook klaar blykt, als men den oorspronk der Senuen uyt het Merg considereert, dewelke daar ter plaatse soo subtiel syn, en soo naauw van het dikke Hersenvlies omvangen, dat daar door die opening haast geen fyn glase hayrpypken kan passeren. Wat voor een subtiele geest sou daar dan door dezelve opening moeten heen dringen, die nog in zijn geheel van het uytgaande Senuwdraatken, dat daar in omvangen is, geslooten wort? En nogtans stellen dese Autheuren niet alleen, maar sy willen selver, dat daar een voedende materie door dese Senuen sou passeren; die sommige soo dik maaken als het wit van een Ey; dat by my soo grof is, dat het niet meriteert beantwoort te woorden. En a

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Kat Flannery - Award Winning Historical Romance
FEATURED AUTHOR - Kat Flannery’s love of history shows in her novels. She is an avid reader of historical, suspense, paranormal, and romance. A member of many writing groups including the National Romance Writers of America (RWA), Kat enjoys promoting other authors on her blog. When she’s not busy writing, or marketing Kat volunteers her time to other aspiring authors. She’s been published in numerous periodicals throughout her career, and continues to write for blogs and online magazines. A bestselling author,… Read more