Dakilang Asal

Dakilang Asal

By

5
(1 Review)
Dakilang Asal by Aurelio Tolentino

Published:

1907

Pages:

47

Downloads:

2,202

Share This

Dakilang Asal

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

>Sa pagpapa-alam ay iyong magagamit
ang m~ga sinabing pag-upo't pagtindig;
at kung ikaw naman ang siyang aalis,
sila ay yukuan n~g anyong marikit.

--"_Kami pu,y paalam sa kanilang lahat,
mag-utus pu sila sa lahat n~g oras_."
--"_Magandang gabi po_." Kamayan mo agad
ang m~ga may bahay, gayari ang saad.

--"_Ang amin pung dampa ay inyo ring tunay[7]
na sa gayong daan at gayon ang bilang.
Hinihintay naming kami'y paran~galang
palagi n~g inyong malugod na dalaw_."

Sagot n~g may bahay naman ay ganito:
--"_Inyo na pung alam itong bahay ninyo,
Ninanais naming kayo,y pumarito,
upang sa tui-tui na,y masuyuan kayo_."

Nasabing may bahay kung sadyang may nais
makipagkilala sa iyo n~g mahigpit,
katunkulan niyang dalawin kang tikis
sa loob n~g tatlong araw di lalabis.

At sakaling siya sa iyo'y dadalaw,
ikaw sa kaniya ay magkakautang;
tadhana'y sa loob n~g wawalong araw
siya'y dalawin mo't itoy karampatan.

Kung u

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Aurelio Tolentino writes about the right way to good conduct and
morals that all Filipinos were encouraged to learn in the early 1900s.

Isinulat ni Aurelio Tolentino ang tamang moralidad at kagandahang asal na dapat matutuhan ng lahat ng Pilipino noong siglo 1900.
Elana Johnson - A Friends to Lovers, Fake Fiance Romance
FEATURED AUTHOR - USA Today bestseller and Kindle All-Star Author, Elana Johnson writes adult contemporary beach romance. She is the author of over 100 books across two names, and there's nothing better than sun, sand, and swoon-worthy kisses! As our Author of the Day, she tells us all about her friends to lovers, fake fiance sweet romance, The Billionaire's Bride. Please give us a short introduction to what The Billionaire's Bride is about. The Billionaire's Bride is a friends to lovers, fake fiance sweet… Read more