Dakilang Asal

Dakilang Asal

By

5
(1 Review)
Dakilang Asal by Aurelio Tolentino

Published:

1907

Pages:

47

Downloads:

2,238

Share This

Dakilang Asal

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

>Sa pagpapa-alam ay iyong magagamit
ang m~ga sinabing pag-upo't pagtindig;
at kung ikaw naman ang siyang aalis,
sila ay yukuan n~g anyong marikit.

--"_Kami pu,y paalam sa kanilang lahat,
mag-utus pu sila sa lahat n~g oras_."
--"_Magandang gabi po_." Kamayan mo agad
ang m~ga may bahay, gayari ang saad.

--"_Ang amin pung dampa ay inyo ring tunay[7]
na sa gayong daan at gayon ang bilang.
Hinihintay naming kami'y paran~galang
palagi n~g inyong malugod na dalaw_."

Sagot n~g may bahay naman ay ganito:
--"_Inyo na pung alam itong bahay ninyo,
Ninanais naming kayo,y pumarito,
upang sa tui-tui na,y masuyuan kayo_."

Nasabing may bahay kung sadyang may nais
makipagkilala sa iyo n~g mahigpit,
katunkulan niyang dalawin kang tikis
sa loob n~g tatlong araw di lalabis.

At sakaling siya sa iyo'y dadalaw,
ikaw sa kaniya ay magkakautang;
tadhana'y sa loob n~g wawalong araw
siya'y dalawin mo't itoy karampatan.

Kung u

Mainak Dhar - A Sniper in a Mumbai Mall
FEATURED AUTHOR - Mainak Dhar wears many hats. He considers his most important job to be the best possible father and husband he can be. An alumnus of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, his 'day job' is in a leadership role with a major multinational firm. A self-described 'cubicle dweller by day and writer by night', when he's not with his family or at work, he loves creating and sharing stories. He is the author of over a dozen books, some of which have been bestsellers in India and abroad… Read more