De Vegetarische Keuken

De Vegetarische Keuken
Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond

By

0
(0 Reviews)
De Vegetarische Keuken by E. M. Valk-Heijnsdijk

Published:

1911

Pages:

201

Downloads:

2,497

Share This

De Vegetarische Keuken
Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

t de tanden, zeer dikwijls al op zeer jeugdigen leeftijd. Bij de maag, lever, darmen en andere organen loopt dat niet zoo in het oog, maar wij mogen helaas daaruit niet tot de gevolgtrekking besluiten, dat het met die organen niet zoo erg is gesteld. Lijkopeningen bij verongelukten bewijzen dat deze organen even goed als de tanden reeds op betrekkelijk vroegen leeftijd de sporen dragen van een verkeerde levenswijze.

En dikwijls wordt de verslapping dier organen voor sterkte aangezien. Er zijn drinkers en rookers, die in ernst meenen, dat hun maag sterker is geworden, sedert dat orgaan zich niet meer verzet tegen alcohol- of nicotinegif. Wat is echter het geval: de maag heeft den strijd, die haar krachten te boven ging, moeten opgeven--en de rooker of drinker, die nu geen last meer ondervindt van den strijd, gaat onbekommerd voort, nu hij er tegen kan, zooals hij meent, totdat het orgaan op het laatst door het gif geheel of gedeeltelijk verwoest, niet meer in staat is zijn dienst naar behooren te verric

Misty Hayes - The Blood Dagger Trilogy Boxset: The Complete Series
FEATURED AUTHOR - Misty Hayes has always had a thing for escaping headfirst into fantastical books. This is what led her to start writing her own adventures down. As someone who has spent a long career in law enforcement, Misty has a love for strong female protagonists. She also directs short films and claims to have been bitten by the traveling bug (not to be mistaken for a radioactive spider). When Misty isn't filming or roaming the planet, or diving into another novel, she's spending time at home in Texas… Read more