20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond
Volume 2

By

0
(0 Reviews)
20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond by Jules Verne

Published:

1870

Pages:

212

Downloads:

8,595

Share This

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond
Volume 2

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

es, een soort van glimwormen, die er kleurloos en geelachtig uitzien: zij zijn niet dikker dan een haar, en maar een vijfde millimeter lang; eenige van die diertjes hangen, verscheidene kilometers lang aan elkander."

"Verscheiden kilometers!" riep Koenraad.

"Ja, vriend, en tracht nu maar niet om dan het aantal dier schepseltjes te berekenen. Je zoudt er niet in slagen, want als ik me niet bedrieg, hebben enkele zeevaarders we! eens veertig kilometer lang door zulk een melkzee gevaren."

Ik weet niet of Koenraad mijn raad ter harte nam, maar hij scheen diep in gedachten verzonken, omdat hij vast eens wilde uitrekenen, hoeveel vijfde millimeters er op een lengte van veertig kilometer begrepen zijn. Ik bleef het verschijnsel beschouwen. De Nautilus doorkliefde gedurende verscheiden uren deze witte golven; en ik merkte op dat hij zonder eenig geruisch door dit op zeepsop gelijkend water voer, als ware het schuim, dat de in verschillende richting stroomende golven dikwijls in de een of andere baai doen ont

More books by Jules Verne

(view all)
Anna Liachenko - Adventure, Unexpected turns and Ancient Customs
FEATURED AUTHOR - Anna is an award-winning writer, entrepreneur, and author of The Adventures of Mat Rufs series which has won the Fiction Book of the Year award from the Corporate Live Wire. Alongside her writing, Anna leads Montreal-based marketing agency ZZINC health marketing inc. as its Chief Executive Officer. She is also a real estate investor, a mother of two wonderful boys, and an enthusiastic world traveler, having explored more than 30 countries with her partner, alone or with her family. As our… Read more