20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond
Volume 2

By

0
(0 Reviews)
20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond by Jules Verne

Published:

1870

Downloads:

8,360

Share This

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond
Volume 2

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

es, een soort van glimwormen, die er kleurloos en geelachtig uitzien: zij zijn niet dikker dan een haar, en maar een vijfde millimeter lang; eenige van die diertjes hangen, verscheidene kilometers lang aan elkander."

"Verscheiden kilometers!" riep Koenraad.

"Ja, vriend, en tracht nu maar niet om dan het aantal dier schepseltjes te berekenen. Je zoudt er niet in slagen, want als ik me niet bedrieg, hebben enkele zeevaarders we! eens veertig kilometer lang door zulk een melkzee gevaren."

Ik weet niet of Koenraad mijn raad ter harte nam, maar hij scheen diep in gedachten verzonken, omdat hij vast eens wilde uitrekenen, hoeveel vijfde millimeters er op een lengte van veertig kilometer begrepen zijn. Ik bleef het verschijnsel beschouwen. De Nautilus doorkliefde gedurende verscheiden uren deze witte golven; en ik merkte op dat hij zonder eenig geruisch door dit op zeepsop gelijkend water voer, als ware het schuim, dat de in verschillende richting stroomende golven dikwijls in de een of andere baai doen ont

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Carol Gosa-Summerville - Writing About the Joys and Challenges of the Christian Walk
FEATURED AUTHOR - As a public school teacher for many years, Carol challenged her students to explore all genres of books and discover the power of the written word. As a retired teacher, she's living her dream of creating characters, locations and conflicts through her own writing. As our Author of they Day, Carol talks about God's Sacred Feast, the second novel in her series, "Chronicles of the Hamlet of Sipsey." Please give us a short introduction to what God's Sacred Feast is about. God’s Sacred Feast is… Read more