20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond
Volume 2

By

0
(0 Reviews)
20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond by Jules Verne

Published:

1870

Pages:

212

Downloads:

8,561

Share This

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond
Volume 2

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

es, een soort van glimwormen, die er kleurloos en geelachtig uitzien: zij zijn niet dikker dan een haar, en maar een vijfde millimeter lang; eenige van die diertjes hangen, verscheidene kilometers lang aan elkander."

"Verscheiden kilometers!" riep Koenraad.

"Ja, vriend, en tracht nu maar niet om dan het aantal dier schepseltjes te berekenen. Je zoudt er niet in slagen, want als ik me niet bedrieg, hebben enkele zeevaarders we! eens veertig kilometer lang door zulk een melkzee gevaren."

Ik weet niet of Koenraad mijn raad ter harte nam, maar hij scheen diep in gedachten verzonken, omdat hij vast eens wilde uitrekenen, hoeveel vijfde millimeters er op een lengte van veertig kilometer begrepen zijn. Ik bleef het verschijnsel beschouwen. De Nautilus doorkliefde gedurende verscheiden uren deze witte golven; en ik merkte op dat hij zonder eenig geruisch door dit op zeepsop gelijkend water voer, als ware het schuim, dat de in verschillende richting stroomende golven dikwijls in de een of andere baai doen ont

More books by Jules Verne

(view all)
Vanessa Thurgood - Elemental Magic, Love, Honor, and Family
FEATURED AUTHOR - Vanessa Thurgood didn't go to college to write, but her teachers always told her she was good at it. She even had one professor get her to sign one of her homework assignments because he thought she had written it so well. However, she chose to go into Agricultural Business and Event Planning, NOT writing. Flash forward several years, and she finds herself finally penning out the worst rough draft of what was to become The Earthspark in the dead of night. All because of a dream she'd just had.… Read more