Vijf weken in een luchtballon

Vijf weken in een luchtballon

By

0
(0 Reviews)
Vijf weken in een luchtballon by Jules Verne

Published:

1863

Pages:

0

Downloads:

2,183

Share This

Vijf weken in een luchtballon

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

g van den luchtballon, kwamen ieder hun stelsel bloot leggen. Hij wilde er geen aannemen. Aan ieder, die hem vroeg, of hij in dit opzicht iets had ontdekt, weigerde hij volstrekt zich te verklaren en hij hield zich meer dan ooit met de toebereidselen voor zijne reis bezig.

III.

De vriend van den doctor--Van welken tijd hunne vriendschap dagteekende--Dick Kennedy te Londen--Onverwacht, maar niet geruststellend voorstel--Weinig troostend spreekwoord--Eenige namen uit het martelaarsboek van Afrika--Voordeelen van een luchtballon.--Het geheim van doctor Ferguson.

Doctor Ferguson had een vriend. Geen tweede ik; zulk eene vriendschap kon niet bestaan tusschen twee geheel verschillende wezens. Deze vriend, Dick Kennedy geheeten, was een Schot in de volste beteekenis des woords, openhartig, resoluut, koppig. Hij bewoonde de kleine stad Leith bij Edinburg. Hij was soms visscher, maar overal en altijd een hartstochtelijk jager, wat niemand verwondert van een Schot, die gewoon is de bergen der

More books by Jules Verne

(view all)
Diane Zinna - A Mesmerizing, Disturbing, and Heart-Wrenching Read About Loneliness and Grief
FEATURED AUTHOR - Diane Zinna is originally from Long Island, New York. She received her MFA from the University of Florida and has taught writing workshops for more than a decade. She formerly worked at AWP, the Association of Writers & Writing Programs, and in 2014, Diane created the Writer to Writer Mentorship Program, helping to match more than six hundred writers over twelve seasons. Diane has become well-known for her popular, online grief writing sessions that have grown each Sunday since the start of… Read more