Cesar Cascabel

Cesar Cascabel
De Schoone Zwerfster

By

0
(0 Reviews)
Cesar Cascabel by Jules Verne

Pages:

229

Downloads:

2,046

Share This

Cesar Cascabel
De Schoone Zwerfster

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ka is Europa niet. Een mensch heeft maar één vaderland. Europa, dat is Frankrijk en het is waarlijk niet te vroeg wanneer wij naar Frankrijk terug verlangen na er zoovele jaren van gescheiden te zijn geweest. Hebben wij in dien tijd fortuin gemaakt? Om de waarheid te zeggen: neen! Intusschen zijn wij eigenaars van een zeker aantal dollars, die in onze geldkist een goed figuur zullen maken nadat wij ze in fransch goud- of zilvergeld ingewisseld zullen hebben. Een deel van dat bedrag zullen wij besteden om den Atlantischen Oceaan over te steken op een der snelvarende stoomschepen van wier top de driekleur wappert die onze Napoleon weleer in de hoofdsteden aller landen geplant heeft. Cornelia, ik drink op uwe gezondheid!

Moeder Cascabel knikte vriendelijk met het hoofd, in antwoord op deze beleefdheid die haar man haar dikwijls bewees, als wilde hij zijne dankbaarheid toonen voor de moeite die zij zich gegeven had om hem in de personen zijner kinderen de evenbeelden van Hercules en Achilles

More books by Jules Verne

(view all)
Diane Zinna - A Mesmerizing, Disturbing, and Heart-Wrenching Read About Loneliness and Grief
FEATURED AUTHOR - Diane Zinna is originally from Long Island, New York. She received her MFA from the University of Florida and has taught writing workshops for more than a decade. She formerly worked at AWP, the Association of Writers & Writing Programs, and in 2014, Diane created the Writer to Writer Mentorship Program, helping to match more than six hundred writers over twelve seasons. Diane has become well-known for her popular, online grief writing sessions that have grown each Sunday since the start of… Read more