De wonderstraal

De wonderstraal
gevolgd door Tien uren op jacht

By

0
(0 Reviews)
De wonderstraal by Jules Verne

Published:

1914

Pages:

265

Downloads:

1,958

Share This

De wonderstraal
gevolgd door Tien uren op jacht

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

u eerder Sint Andries of Sint Enoch of zelfs Sint George kiezen, die tot bidplaats van het meest fatsoenlijke kwartier der stad diende.

Broeder Sam en broeder Sib gingen voort met het ontwikkelen van hunne plannen en gebruikten daarbij een spreekwijze, die meer van een alleenspraak dan van een gesprek had, omdat het steeds de opvolging van dezelfde denkbeelden was, die op dezelfde wijze uitgedrukt werden. Onderwijl zij zoo praatten, vestigden zich door de ramen hunne blikken op het fraai geboomte, waaronder miss Campbell thans wandelde, op de groene grasperken, door beekjes met ruischend water omzoomd, op de lucht met haren lichtgevenden nevel, die in de Schotsche Hooglanden schijnt te huis te behooren. Zij keken elkander niet aan, dat was onnoodig; maar door een soort van hartelijk instinct gedreven, grepen zij van tijd tot tijd elkanders arm, drukten elkander de hand, alsof zij door de een of andere magnetische strooming, de mededeeling hunner gedachten wilden bevorderen.

Ja! dat zou prachtig

More books by Jules Verne

(view all)
Diane Zinna - A Mesmerizing, Disturbing, and Heart-Wrenching Read About Loneliness and Grief
FEATURED AUTHOR - Diane Zinna is originally from Long Island, New York. She received her MFA from the University of Florida and has taught writing workshops for more than a decade. She formerly worked at AWP, the Association of Writers & Writing Programs, and in 2014, Diane created the Writer to Writer Mentorship Program, helping to match more than six hundred writers over twelve seasons. Diane has become well-known for her popular, online grief writing sessions that have grown each Sunday since the start of… Read more