De strijd tusschen Noord en Zuid

De strijd tusschen Noord en Zuid
Deel 1: Overrompeling eener plantage

By

0
(0 Reviews)
De strijd tusschen Noord en Zuid by Jules Verne

Pages:

0

Downloads:

1,257

Share This

De strijd tusschen Noord en Zuid
Deel 1: Overrompeling eener plantage

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

stigen."

»Welnu, laat die federalisten maar komen, nu zij met aanmatiging verkondigen, dat zij ons onderwerpen willen!" riep Texar uit, terwijl hij met de vuist zoo op de tafel sloeg, dat flesschen en glazen rinkelend opsprongen. »Ja, laat ze maar komen! Zij zullen dan ontwaren, of de slaven-eigenaars van Florida genegen bevonden zullen worden, om zich door die abolitionnistische dieven te laten uitschudden en bestelen!"

Dat antwoord zou eene tweeledige inlichting verschaft hebben aan hen, die niet op de hoogte waren der gebeurtenissen, waarvan Noord-Amerika op dat tijdstip het tooneel was. Namelijk, vooreerst dat de secessie of afscheidingsoorlog, die feitelijk verklaard was door het kanonschot hetwelk op den 11den April 1861 op het fort Sumter gelost werd, toen in zijn hevigst tijdperk was; want hij strekte zich toen bijna tot aan de uiterste grenzen der Zuidelijke Staten uit; en eindelijk dat Texar aanhanger van het stelsel van den slavenhandel was en gemeene zaak maakte met de ov

More books by Jules Verne

(view all)
Diane Zinna - A Mesmerizing, Disturbing, and Heart-Wrenching Read About Loneliness and Grief
FEATURED AUTHOR - Diane Zinna is originally from Long Island, New York. She received her MFA from the University of Florida and has taught writing workshops for more than a decade. She formerly worked at AWP, the Association of Writers & Writing Programs, and in 2014, Diane created the Writer to Writer Mentorship Program, helping to match more than six hundred writers over twelve seasons. Diane has become well-known for her popular, online grief writing sessions that have grown each Sunday since the start of… Read more