De strijd tusschen Noord en Zuid

De strijd tusschen Noord en Zuid
Deel 1: Overrompeling eener plantage

By

0
(0 Reviews)
De strijd tusschen Noord en Zuid by Jules Verne

Pages:

0

Downloads:

1,221

Share This

De strijd tusschen Noord en Zuid
Deel 1: Overrompeling eener plantage

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

stigen."

»Welnu, laat die federalisten maar komen, nu zij met aanmatiging verkondigen, dat zij ons onderwerpen willen!" riep Texar uit, terwijl hij met de vuist zoo op de tafel sloeg, dat flesschen en glazen rinkelend opsprongen. »Ja, laat ze maar komen! Zij zullen dan ontwaren, of de slaven-eigenaars van Florida genegen bevonden zullen worden, om zich door die abolitionnistische dieven te laten uitschudden en bestelen!"

Dat antwoord zou eene tweeledige inlichting verschaft hebben aan hen, die niet op de hoogte waren der gebeurtenissen, waarvan Noord-Amerika op dat tijdstip het tooneel was. Namelijk, vooreerst dat de secessie of afscheidingsoorlog, die feitelijk verklaard was door het kanonschot hetwelk op den 11den April 1861 op het fort Sumter gelost werd, toen in zijn hevigst tijdperk was; want hij strekte zich toen bijna tot aan de uiterste grenzen der Zuidelijke Staten uit; en eindelijk dat Texar aanhanger van het stelsel van den slavenhandel was en gemeene zaak maakte met de ov

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Danube Adele - Sci-Fi, Action and a lot of Romance
FEATURED AUTHOR - Danube Adele wrote her first romance at the age of seven when she penned the story of her dogs falling in love and having puppies. She’s been dreaming up romantic tales ever since. A lifetime resident of southern California, she spends time playing at the beach, camping in Joshua Tree National Park, and hiking Mammoth Mountain. Extensive travel and trying new things has kept the creative spark alive. Danube lives with her biggest fans, her loving husband, amazing and wonderful identical twin… Read more