Kaptajnen paa 15 Aar

Kaptajnen paa 15 Aar
I Slavelænker

By

0
(0 Reviews)
Kaptajnen paa 15 Aar by Jules Verne

Pages:

0

Downloads:

1,376

Share This

Kaptajnen paa 15 Aar
I Slavelænker

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

de forenede Stater i Amerika, hvor han allerede for mange Aar siden havde faaet sin Frihed ved Loven om Slaveriets Ophør. Hans Kammerater var alle Sønner af forhenværende Slaver, der dog var frigivne før Børnenes Fødsel. Disse Sorte havde altsaa forladt Amerika som fri Mænd for at gaa i Tjeneste hos en Englænder, der ejede store Landstrækninger i Australien, og nu vilde de, efter at have arbejdet hos ham i fem Aar og for en meget god Løn, have rejst hjem til de forenede Stater.

Men det Skib, "Waldeck", hvormed de foretog Rejsen som betalende Passagerer, var en mørk Nat sidst i December blevet paasejlet af en stor Damper. Negrene havde sovet, da Sammenstødet fandt Sted, og da de kom op paa Dækket, var hele Besætningen forsvunden, de var ene ombord paa et Vrag, og tolvhundrede Sømil fra det nærmeste Land.

I det Tidsrum af 10 Dage, der var forløbet imellem Skibets Paasejling og deres Fre

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Danube Adele - Sci-Fi, Action and a lot of Romance
FEATURED AUTHOR - Danube Adele wrote her first romance at the age of seven when she penned the story of her dogs falling in love and having puppies. She’s been dreaming up romantic tales ever since. A lifetime resident of southern California, she spends time playing at the beach, camping in Joshua Tree National Park, and hiking Mammoth Mountain. Extensive travel and trying new things has kept the creative spark alive. Danube lives with her biggest fans, her loving husband, amazing and wonderful identical twin… Read more