Kaptajnen paa 15 Aar

Kaptajnen paa 15 Aar
I Slavelænker

By

0
(0 Reviews)
Kaptajnen paa 15 Aar by Jules Verne

Pages:

0

Downloads:

1,423

Share This

Kaptajnen paa 15 Aar
I Slavelænker

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

de forenede Stater i Amerika, hvor han allerede for mange Aar siden havde faaet sin Frihed ved Loven om Slaveriets Ophør. Hans Kammerater var alle Sønner af forhenværende Slaver, der dog var frigivne før Børnenes Fødsel. Disse Sorte havde altsaa forladt Amerika som fri Mænd for at gaa i Tjeneste hos en Englænder, der ejede store Landstrækninger i Australien, og nu vilde de, efter at have arbejdet hos ham i fem Aar og for en meget god Løn, have rejst hjem til de forenede Stater.

Men det Skib, "Waldeck", hvormed de foretog Rejsen som betalende Passagerer, var en mørk Nat sidst i December blevet paasejlet af en stor Damper. Negrene havde sovet, da Sammenstødet fandt Sted, og da de kom op paa Dækket, var hele Besætningen forsvunden, de var ene ombord paa et Vrag, og tolvhundrede Sømil fra det nærmeste Land.

I det Tidsrum af 10 Dage, der var forløbet imellem Skibets Paasejling og deres Fre

More books by Jules Verne

(view all)
Victoria M. Patton - A Secret That Will Rip a Tight-Knit Community Apart
FEATURED AUTHOR - If Victoria M. Patton isn't using her Forensic Chemistry degree and her time in the Coast Guard to figure out where to bury the bodies and write about the murders, she is more than likely hanging with her husband, her two dogs, and two cats. Her teenagers want nothing to do with her. If she has any free time, she binge-watches Hulu and YouTubeTV, usually with a glass of whiskey. Check out her blog Whiskey and Writing where she tries to help new authors navigate the indie publishing world. As… Read more