Kaptajnen paa 15 Aar

Kaptajnen paa 15 Aar
I Slavelænker

By

0
(0 Reviews)
Kaptajnen paa 15 Aar by Jules Verne

Pages:

0

Downloads:

1,371

Share This

Kaptajnen paa 15 Aar
I Slavelænker

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

de forenede Stater i Amerika, hvor han allerede for mange Aar siden havde faaet sin Frihed ved Loven om Slaveriets Ophør. Hans Kammerater var alle Sønner af forhenværende Slaver, der dog var frigivne før Børnenes Fødsel. Disse Sorte havde altsaa forladt Amerika som fri Mænd for at gaa i Tjeneste hos en Englænder, der ejede store Landstrækninger i Australien, og nu vilde de, efter at have arbejdet hos ham i fem Aar og for en meget god Løn, have rejst hjem til de forenede Stater.

Men det Skib, "Waldeck", hvormed de foretog Rejsen som betalende Passagerer, var en mørk Nat sidst i December blevet paasejlet af en stor Damper. Negrene havde sovet, da Sammenstødet fandt Sted, og da de kom op paa Dækket, var hele Besætningen forsvunden, de var ene ombord paa et Vrag, og tolvhundrede Sømil fra det nærmeste Land.

I det Tidsrum af 10 Dage, der var forløbet imellem Skibets Paasejling og deres Fre

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Russell Berg - An Imaginative Trek Through a Dangerous, Otherworldly Wonderland
FEATURED AUTHOR - Russ Berg lives in Phoenix, Arizona where he devotes a lot of time researching and collecting minerals. He has more than 12 years of college, and Is an avid reader of sci-fi and fantasy. Years prior, he woke one night after experiencing a strange dream. He was in the Chiricahua Mountains in Southern Arizona when he chanced upon a cluster of curious-looking rocks positioned on an odd-shaped pedestal. They began to spin, causing a cave to materialize. Once inside, he became trapped! Primed with… Read more