De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3)

De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3)

By

0
(0 Reviews)
De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3) by Jules Verne

Published:

1868

Pages:

0

Downloads:

1,022

Share This

De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

kkig missen wij geheele regels," antwoordde de majoor. "Hoe zullen wij nu den naam van het vergane schip, de plaats der schipbreuk terugvinden...?"

"Wij zullen ze terugvinden," zeide lord Edward.

"Daar is geen twijfelen aan," antwoordde de majoor, die altijd een ieder gelijk gaf; "maar hoe?"

"Door het eene document met het andere aan te vullen."

"Doet het dan," riep lady Helena.

Het tweede stukje papier, nog meer beschadigd dan het eerste, bevatte slechts op zich zelven staande woorden, die op deze wijze geschikt waren:

7 Juni Glas

zwei atrosen

graus

bringt ihnen

"Dat is in het duitsch geschreven," zeide John Mangles, zoodra hij een blik op dit papier had geslagen.

"En kent gij die taal, John?" vroeg Glenarvan.

"In den grond, Uwe Edelheid!"

"Welnu, zeg ons dan, wat die weinige woorden beteekenen."

De kapitein onderzocht het document zeer oplettend, en sprak:

"Vo

More books by Jules Verne

(view all)