De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3)

De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3)

By

0
(0 Reviews)
De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3) by Jules Verne

Published:

1868

Downloads:

1,001

Share This

De kinderen van Kapitein Grant, erste Deel (of 3)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

kkig missen wij geheele regels," antwoordde de majoor. "Hoe zullen wij nu den naam van het vergane schip, de plaats der schipbreuk terugvinden...?"

"Wij zullen ze terugvinden," zeide lord Edward.

"Daar is geen twijfelen aan," antwoordde de majoor, die altijd een ieder gelijk gaf; "maar hoe?"

"Door het eene document met het andere aan te vullen."

"Doet het dan," riep lady Helena.

Het tweede stukje papier, nog meer beschadigd dan het eerste, bevatte slechts op zich zelven staande woorden, die op deze wijze geschikt waren:

7 Juni Glas

zwei atrosen

graus

bringt ihnen

"Dat is in het duitsch geschreven," zeide John Mangles, zoodra hij een blik op dit papier had geslagen.

"En kent gij die taal, John?" vroeg Glenarvan.

"In den grond, Uwe Edelheid!"

"Welnu, zeg ons dan, wat die weinige woorden beteekenen."

De kapitein onderzocht het document zeer oplettend, en sprak:

"Vo

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Danube Adele - Sci-Fi, Action and a lot of Romance
FEATURED AUTHOR - Danube Adele wrote her first romance at the age of seven when she penned the story of her dogs falling in love and having puppies. She’s been dreaming up romantic tales ever since. A lifetime resident of southern California, she spends time playing at the beach, camping in Joshua Tree National Park, and hiking Mammoth Mountain. Extensive travel and trying new things has kept the creative spark alive. Danube lives with her biggest fans, her loving husband, amazing and wonderful identical twin… Read more