De kinderen van Kapitein Grant, tweede Deel (of 3)

De kinderen van Kapitein Grant, tweede Deel (of 3)

By

0
(0 Reviews)
De kinderen van Kapitein Grant, tweede Deel (of 3) by Jules Verne

Published:

1868

Downloads:

974

Share This

De kinderen van Kapitein Grant, tweede Deel (of 3)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

Paganel zagen elkander aan. De opmerkingen van den majoor troffen hen door haar juistheid.

"Ik verlang dus," hervatte Mac Nabbs, "dat er nog een onderzoek zal plaats hebben, voor wij op weg gaan naar Australië. Hier zijn de documenten, daar liggen kaarten. Laten wij achtereenvolgens al de punten onderzoeken, die de zeven en dertigste breedtegraad snijdt, en zien of wij niet eenig ander land aantreffen, dat het document juist zou aanwijzen."

"Niets is gemakkelijker en spoediger gedaan," antwoordde Paganel, "want gelukkig is er juist geen overvloed van land op deze breedte."

"Laat eens zien," zeide de majoor, een engelsche wereldkaart naar de projectie van Mercator uitspreidende.

De kaart werd voor lady Helena gelegd, en allen plaatsten zich zoo, dat zij het betoog van Paganel konden volgen.

"Zooals ik u reeds vroeger zeide," begon de aardrijkskundige, "gaat de zeven en dertigste breedtegraad over Zuid-Amerika en raakt dan de eilanden van Tristan d'Acunha. Nu houd ik sta

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Richard Greene - A Serial Killer and a Detective With his Own demons.
FEATURED AUTHOR - Born in Denver in 1939, Richard served in the Navy from 56-60 taking part in the atomic testing in the South Pacific. After discharge, he worked in the trucking industry retiring in Portland Oregon with his wife. Besides writing, he paints and is an avid golfer. As our Author of the Day, Richard tells us all about his latest book, Feeding the Beast. Please give us a short introduction to what Feeding the Beast is about. Feeding the Beast is about the relationship between a Serial Killer and… Read more