De profundis

De profundis
[Dutch Translation]

By

0
(0 Reviews)
De profundis by Oscar Wilde

Published:

1905

Pages:

87

Downloads:

1,541

Share This

De profundis
[Dutch Translation]

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

hoe en in welken geest zij mij behooren te naderen....

* * * * *

Het eerste boek met verzen dat een jong mensch in de prille lente van den manlijken leeftijd de wereld inzendt, moet als bloesems zijn of als lentebloemen, als de witte meidoorn op de weide van Magdalen College of de sleutelbloemen op de velden van Cumnor. Het behoort niet belast te worden met den druk van een vreeselijk en weêrzinwekkend treurspel, een vreeselijk weêrzinwekkend zedendrama. Als ik er in toegestemd had dat mijn naam als heraut zoû dienen voor zulk een boek, zoû dat uit een oogpunt van kunst een zware fout zijn geweest; het zoû rondom het geheele werk een verkeerde atmosfeer hebben aangebracht, en in moderne kunst is atmosfeer van zooveel belang. Het moderne leven is gecompliceerd en relatief; dat zijn zijn twee onderscheidende kenteekenen; om de eerste eigenschap weêr te geven hebben wij atmosfeer noodig met haar verfijndheid van kleurschakeeringen, van suggestieve werkingen, van wondere vers

More books by Oscar Wilde

(view all)
Bob Brill - Westerns Featuring a Straight Shooting, Honest Gun-for-Hire
FEATURED AUTHOR - Bob Brill is an award-winning journalist with over 40 years in radio, media and as a writer. He has written several books including the novel; "Al Kabul; Home Grown Terrorist." "Lancer; Hero of the West" is his first in the Lancer series which details the adventures of an 1880's gun-for-hire. Brill has covered every kind of story from U-S Presidents to Hollywood entertainment and sports. As a National Correspondent with the UPI Radio Network to local radio stations, including the Los Angeles… Read more