De slavernij in Suriname

De slavernij in Suriname
of dezelfde gruwelen der slavernij, die in de 'Negerhut' geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische Koloniën

By

0
(0 Reviews)
De slavernij in Suriname by Julien Wolbers

Published:

1853

Pages:

0

Downloads:

1,508

Share This

De slavernij in Suriname
of dezelfde gruwelen der slavernij, die in de 'Negerhut' geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische Koloniën

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ste heeft aanschouwd iemand, die ik tijdens mijn verblijf in de kolonie heb aangetroffen.

Maar men heeft aldaar slechts rond te zien, om op te merken, dat de zonde ook zijne straf medebrengt; en ik ben vele kreken doorgevaren, daar plantagie aan plantagie verlaten, verwoest en verwilderd lag, en de gebouwen langzamerhand in puin nederstorten."

Eindelijk meldde ons de Nederlander van 17 October:

«Door weinigen zal de wenschelijkheid ontkend worden van een onderzoek, omtrent de juistheid of logenachtigheid der berigten, die, ook in den laatsten tijd, omtrent de mishandelingen der slaven in onze West Indische bezittingen zijn openbaar gemaakt.

Daaronder heeft ons vooral ook het volgende verhaal getroffen van hetgeen zeer onlangs, in December 1852, zou geschied zijn. Het betreft onmenschelijkheden aan eenen slaaf, wegens het niet verraden van de zijnen, gepleegd.

«Gij weet dat er hier van tijd tot tijd nog boschpatrouilles plaats hebben, welker doel is, weggeloopen s

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
John Egenes - Guided by a Horse
FEATURED AUTHOR - John Egenes has been a musician, a saddlemaker, a dog catcher, a university lecturer, and a hobo, and many other things. His life is a highway that he views through a windshield full of squashed bugs. As our Author of the Day, Egenes talks about his horseback journey through America, his horse Gizmo and his love for music. For readers who haven't heard of the book before, please give us a short summary what Man & Horse: The Long Ride Across America is about. The book is a memoir that… Read more