Nantas

Nantas

By

0
(0 Reviews)
Nantas by Émile Zola

Downloads:

1,082

Share This

Nantas

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

t niet, dat ik altoos tot uw dienst ben."

Tot nog toe was er geen naam over haar lippen gekomen. Op een rechtstreeksche vraag van Nantas, stond de dame evenwel op en stelde zich nogmaals voor:

"Juffrouw Chuin .... In betrekking als gouvernante bij baron Danvilliers, sedert den dood der barones. Ik heb juffrouw Flavie, de dochter van mijnheer de baron, opgevoed .... Het meisje waarvan sprake is, is juffrouw Flavie."

Zij trok zich terug, met een bescheiden beweging een enveloppe op de tafel leggende, welke vijfhonderd francs bevatte. Dit gaf zij uit haar eigen zak om in de eerste onkosten te voorzien.

Toen hij weer alleen was, plaatste Nantas zich voor het venster.

De nacht was buitengewoon donker, men onderscheidde niets dan de zwarte massa der boomen, wegkwijnende in 't donker; één venster was in den donkeren voorgevel van het huis van den baron nog verlicht. 't Was dus dat slanke blonde meisje, dat met een koninginnenstap daarheen wandelde en deed of zij hem n

More books by Émile Zola

(view all)
Brad Good - Engaging International Tale With an Atypical Hero.
FEATURED AUTHOR - Brad Good began living and working in China over thirty years ago and has invested across the country. He holds an MBA and Masters in East Asian Studies from the University of Chicago and a BA from U.C. Berkeley. He speaks fluent Mandarin and is a fifth-degree blackbelt in Shaolin Kempo Karate. After spending COVID in China, Good now resides in Austin, Texas. As our Author of the Day, he tells us all about his book, The Control Center.