Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Himlauret eller det profetiska ordet

Hänvisningar. 3 öfversigtstabeller och 1 diagram

Cover image for

Download


Author: F. Franson
Published: 1898
Language: Swedish
Wordcount: 76,376 / 256 pg
Downloads: 1,013
Added to site: 2005.05.08
mnybks.net#: 10306
Genre: Non-fiction
Excerpt

ml;l under vedermödan som under den långa tid, då satan är bunden.

Uttrycket "den yttersta dagen" förekommer fyra gånger i kap. 6 af Johannis evangelium, nämligen i v. 39, 40, 44, 54. Och på alla ställena säges det, att Herren skall uppväcka de troende "på den yttersta dagen." Huru kan detta stämma öfverens med de troendes uppståndelse redan vid början af de tusen åren? Skulle yttersta dagen vara detsamma som domen framför "den hvita tronen" eller de tusen åren, Uppb. 21:11, då stämmer det icke alls in. Men det är den icke, utan "yttersta dagen" är detsamma som "domedagen" och är sålunda tusen år lång. Jesus säger icke i Joh. 6, vid hvilken tid af yttersta dagen de rättfärdigas uppståndelse skall försiggå, om vid dess morgon eller dess afton; Uppenbarelseboken åter, som uppenbarar händelsernas ordning, uppl

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

Kiersten Modglin
When Kiersten Modglin is not watching Netflix or curling up with a good book she enjoys writing psychological suspense in which she explores the darkest parts of human nature and the inner workings of twisted minds. Her novel, "If It Walks Like a Killer", is no exception. As our Author of the Day, Modglin reveals what inspired her to make seemingly happily married college sweethearts the center of her story and gives us some insights in her writing process.
Read full interview...