Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

Cover image for

Download


Published: 1898
Language: Tagalog
Wordcount: 16,416 / 56 pg
LoC Category: J
Downloads: 1,333
Added to site: 2006.07.09
mnybks.net#: 14078
Genre: Politics
Excerpt

ito at gayon din naman ang man~ga quinacailan~gan upang lapatan n~g mabilis na parusa ang man~ga nagsigaua nang di nadadapat na pagpiit ó pagbibilango.

6.--Ualang macapapasoc sino man sa pamamahay nino mang taga Pilipinas ó taga ibang lupang natitira dito, nang ualang pahintulot ang maybahay, liban na lamang cun acalain n~g Hucom na di maipagpapaliban ang paguusisang ito, at cun magcaganito'y idadaos yaon sa paraang nabibilin sa cautusan.

Ang paghahalughug n~g man~ga casulatan at casangcapan ay gagauin palagui sa harap n~g mayari ó nang isang casambahay nito, at cun uala ay sa harap nang dalauang sacsing cahangan ó cababayan.

7.--Hindi mapipiguil at hindi rin mabubucsan nang Punongbayang hindi Hucom ang man~ga sulat na inihulog sa coreo.

8.--Ang lahat nang pasiya tungcol sa pagbibilango, sa paghahalughug nang bahay ó sa pagpiguil nang sulat ay magcacaroon nang cadahilanan.

9.--Sino mang taga Pilipnas ay di mapipilit magbago nang bahay &oac

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Communist Manifesto
by Karl Marx and Friedrich Engels
A Poor Wise Man
by Mary Roberts Rinehart
The Republic
by Plato
Walden
by Henry David Thoreau
The Rights of Man
by Thomas Paine
On liberty
by John Stuart Mill
Utopia
by Thomas More
Leviathan
by Thomas Hobbes

See more popular titles from this genre.