Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

Cover image for

Download


Published: 1898
Language: Tagalog
Wordcount: 16,416 / 56 pg
LoC Category: J
Downloads: 1,326
Added to site: 2006.07.09
mnybks.net#: 14078
Genre: Politics
Excerpt

ito at gayon din naman ang man~ga quinacailan~gan upang lapatan n~g mabilis na parusa ang man~ga nagsigaua nang di nadadapat na pagpiit ó pagbibilango.

6.--Ualang macapapasoc sino man sa pamamahay nino mang taga Pilipinas ó taga ibang lupang natitira dito, nang ualang pahintulot ang maybahay, liban na lamang cun acalain n~g Hucom na di maipagpapaliban ang paguusisang ito, at cun magcaganito'y idadaos yaon sa paraang nabibilin sa cautusan.

Ang paghahalughug n~g man~ga casulatan at casangcapan ay gagauin palagui sa harap n~g mayari ó nang isang casambahay nito, at cun uala ay sa harap nang dalauang sacsing cahangan ó cababayan.

7.--Hindi mapipiguil at hindi rin mabubucsan nang Punongbayang hindi Hucom ang man~ga sulat na inihulog sa coreo.

8.--Ang lahat nang pasiya tungcol sa pagbibilango, sa paghahalughug nang bahay ó sa pagpiguil nang sulat ay magcacaroon nang cadahilanan.

9.--Sino mang taga Pilipnas ay di mapipilit magbago nang bahay &oac

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Sound of Sirens

Tales of Skylge #1
Jen Minkman

On the island of Skylge, electricity is only fo... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Communist Manifesto
by Karl Marx and Friedrich Engels
Problems in American Democracy
by Thames Ross Williamson
The Republic
by Plato
Walden
by Henry David Thoreau
A Poor Wise Man
by Mary Roberts Rinehart
African and European Addresses
by Theodore Roosevelt
Common Sense
by Thomas Paine
'Indiscretions' of Lady Susan
by Lady Susan Townley

See more popular titles from this genre.