Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

Cover image for

Download


Published: 1898
Language: Tagalog
Wordcount: 16,416 / 56 pg
LoC Category: J
Downloads: 1,355
Added to site: 2006.07.09
mnybks.net#: 14078
Genre: Politics
Excerpt

ito at gayon din naman ang man~ga quinacailan~gan upang lapatan n~g mabilis na parusa ang man~ga nagsigaua nang di nadadapat na pagpiit ó pagbibilango.

6.--Ualang macapapasoc sino man sa pamamahay nino mang taga Pilipinas ó taga ibang lupang natitira dito, nang ualang pahintulot ang maybahay, liban na lamang cun acalain n~g Hucom na di maipagpapaliban ang paguusisang ito, at cun magcaganito'y idadaos yaon sa paraang nabibilin sa cautusan.

Ang paghahalughug n~g man~ga casulatan at casangcapan ay gagauin palagui sa harap n~g mayari ó nang isang casambahay nito, at cun uala ay sa harap nang dalauang sacsing cahangan ó cababayan.

7.--Hindi mapipiguil at hindi rin mabubucsan nang Punongbayang hindi Hucom ang man~ga sulat na inihulog sa coreo.

8.--Ang lahat nang pasiya tungcol sa pagbibilango, sa paghahalughug nang bahay ó sa pagpiguil nang sulat ay magcacaroon nang cadahilanan.

9.--Sino mang taga Pilipnas ay di mapipilit magbago nang bahay &oac

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Communist Manifesto
by Karl Marx and Friedrich Engels
Walden
by Henry David Thoreau
The Republic
by Plato
A Poor Wise Man
by Mary Roberts Rinehart
Leviathan
by Thomas Hobbes
The American Republic
by O.A. Brownson
On liberty
by John Stuart Mill
The Autobiography of Mother Jones
by Mary Harris Jones

See more popular titles from this genre.