De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht