Fr. José Rodriguez

¡CAIÑGAT CAYO!
Sa mañga masasamang libro,t, casulatan, [tl] 1888

More Information

Wikipedia

WorldCat