Door duisternis tot licht

Gedachten over en voor het Javaansche volk

Cover image for

Download


Published: 1912
Language: Dutch
Wordcount: 136,587 / 425 pg
Downloads: 447
Added to site: 2011.07.20
mnybks.net#: 30453
Genre: Non-fiction
Excerpt

Kartini een juichkreet zou hebben ontlokt.

Van Hare Majesteit de Koningin-Moeder mocht ik enkele dagen na de verschijning van het werk eene geldelijke bijdrage ontvangen als blijk van instemming en belangstelling in de op te richten school.

Van Z.E. den Gouverneur-Generaal, den Heer A.W.F. Idenburg, kwam een brief, waarin steun wordt beloofd voor de school.

In gelijken zin uitte zich Z.E. de Minister van Koloniën, de Heer J.H. de Waal Malefijt, naar aanleiding van een vraag in de Tweede Kamer van den Heer Mr. Th.H. de Meester.

Van verschillende zijden werden bijdragen en toezeggingen ontvangen.

Mogen alle pogingen met goeden uitslag bekroond worden!

Maart 1912.

J.H.A.


VOORWOORD BIJ DEN DERDEN DRUK.

Het stemt tot groote blijdschap, dat nu reeds, zeven maanden na het verschijnen van den tweeden druk (3000 exemplaren), een derde noodig is. Ook deze komt ten bate van de Raden Adjeng Kartini-school.

Over de plannen zal zoo spoedig mog

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Door duisternis tot licht by Raden Adjeng Kartini - Free eBook

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for Door duisternis tot licht by Raden Adjeng Kartini - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Door duisternis tot licht by Raden Adjeng Kartini - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Door duisternis tot licht by Raden Adjeng Kartini - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Door duisternis tot licht by Raden Adjeng Kartini - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

Cover image for Door duisternis tot licht by Raden Adjeng Kartini - Free eBook

Sound of Sirens

Tales of Skylge #1
Jen Minkman

On the island of Skylge, electricity is only fo... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin

See more popular titles from this genre.