Dageraad der Volksvrijheid

Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek

Cover image for

Download


Published: 1872
Language: Dutch
Wordcount: 107,812 / 352 pg
LoC Category: DJ
Downloads: 840
Added to site: 2010.12.14
mnybks.net#: 29901
Origin: gutenberg.org
Genre: History
Excerpt

enschengedaante is, die zich als een priester vermomt, om de menschen des te beter der helle en der verdoemenis in de armen te voeren, moeten al zijne leerlingen en aanhangers met den dood en met verbeurdverklaring van hunne goederen gestraft worden."

Dit besluit werd in de Nederlanden zonder de door de wet vereischte goedkeuring der Staten-Generaal afgekondigd en de pauselijke inquisitie in de provinciën ingevoerd om aan zijne bepalingen kracht en klem bij te zetten.

Den 1en Juli 1523 stierven te Brussel twee Augustijner monniken als martelaars van het Lutheranisme op den brandstapel. Doch in weerwil hiervan vond het onder de bevolking van Brussel vele aanhangers.

Door onverbiddelijke en tijdig toegepaste strengheid meende Karel V de verbreiding der hervorming in de Nederlanden te kunnen verhinderen. Hij liet verscheidene plakaten afkondigen, waarin zoowel het lezen van den bijbel, hetzij heimelijk, hetzij in 't openbaar, als elke redetwist over het geloof, de sacramenten en het gez

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of War
by Sun Tzu
The King's Daughters
by Emily Sarah Holt
Hymns and Hymnwriters of Denmark
by Jens Christian Aaberg
The American Republic
by O.A. Brownson
A History of English Literature
by George Saintsbury
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield

See more popular titles from this genre.