Dageraad der Volksvrijheid

Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek

Cover image for

Download


Published: 1872
Language: Dutch
Wordcount: 107,812 / 352 pg
LoC Category: DJ
Downloads: 824
Added to site: 2010.12.14
mnybks.net#: 29901
Origin: gutenberg.org
Genre: History
Excerpt

enschengedaante is, die zich als een priester vermomt, om de menschen des te beter der helle en der verdoemenis in de armen te voeren, moeten al zijne leerlingen en aanhangers met den dood en met verbeurdverklaring van hunne goederen gestraft worden."

Dit besluit werd in de Nederlanden zonder de door de wet vereischte goedkeuring der Staten-Generaal afgekondigd en de pauselijke inquisitie in de provinciën ingevoerd om aan zijne bepalingen kracht en klem bij te zetten.

Den 1en Juli 1523 stierven te Brussel twee Augustijner monniken als martelaars van het Lutheranisme op den brandstapel. Doch in weerwil hiervan vond het onder de bevolking van Brussel vele aanhangers.

Door onverbiddelijke en tijdig toegepaste strengheid meende Karel V de verbreiding der hervorming in de Nederlanden te kunnen verhinderen. Hij liet verscheidene plakaten afkondigen, waarin zoowel het lezen van den bijbel, hetzij heimelijk, hetzij in 't openbaar, als elke redetwist over het geloof, de sacramenten en het gez

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of War
by Sun Tzu
Hymns and Hymnwriters of Denmark
by Jens Christian Aaberg
The Social Cancer
by José Rizal
...After a Few Words...
by Gordon Randall Garrett
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
The Age of Big Business
by Burton J. Hendrick
The River War
by Winston S. Churchill

See more popular titles from this genre.