Dageraad der Volksvrijheid

Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek

Cover image for

Download


Published: 1872
Language: Dutch
Wordcount: 107,812 / 352 pg
LoC Category: DJ
Downloads: 828
Added to site: 2010.12.14
mnybks.net#: 29901
Origin: gutenberg.org
Genre: History
Excerpt

enschengedaante is, die zich als een priester vermomt, om de menschen des te beter der helle en der verdoemenis in de armen te voeren, moeten al zijne leerlingen en aanhangers met den dood en met verbeurdverklaring van hunne goederen gestraft worden."

Dit besluit werd in de Nederlanden zonder de door de wet vereischte goedkeuring der Staten-Generaal afgekondigd en de pauselijke inquisitie in de provinciën ingevoerd om aan zijne bepalingen kracht en klem bij te zetten.

Den 1en Juli 1523 stierven te Brussel twee Augustijner monniken als martelaars van het Lutheranisme op den brandstapel. Doch in weerwil hiervan vond het onder de bevolking van Brussel vele aanhangers.

Door onverbiddelijke en tijdig toegepaste strengheid meende Karel V de verbreiding der hervorming in de Nederlanden te kunnen verhinderen. Hij liet verscheidene plakaten afkondigen, waarin zoowel het lezen van den bijbel, hetzij heimelijk, hetzij in 't openbaar, als elke redetwist over het geloof, de sacramenten en het gez

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Dageraad der Volksvrijheid by Adolph Streckfuss - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The American Republic
by O.A. Brownson
The Art of War
by Sun Tzu
The Awakening of China
by W. A. P. Martin
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
The Hidden Children
by Robert W. Chambers
The Reckoning
by Robert W. Chambers
The Book of Religions
by John Hayward

See more popular titles from this genre.