Het Leven der Dieren

Deel 1, Hoofdstuk 5: Robben; Hoofdstuk 6 Insecteneters

Language: Dutch
Wordcount: 30,319 / 101 pg
LoC Category: Q
Downloads: 420
Added to site: 2006.06.07
mnybks.net#: 13833
Origin: gutenberg.org
Genres: Science, Nature
Advertisement
Excerpt

ten met geweld en snel tegen elkander te slaan. Alle Zeehonden zijn gewoon om, als zij angstig zijn, of in gevaar verkeeren, voortdurend water uit te spuwen, misschien om hun weg glad te maken. Hoe log hun gang ook zij, toch komen zij snel vooruit; een loopend mensch moet zich wel een weinig inspannen, als hij een op 't land voortglijdenden Zeehond inhalen wil. Het achterste deel van het lichaam van den Rob is even beweeglijk als de hals. De Zeehond kan zich zoo draaien, dat van de voorste helft de rug, van de achterste de buik naar boven gericht is, of omgekeerd; ook is hij in staat den kop in alle richtingen te wenden.

Op hoogere breedten kiezen deze dieren, ook wanneer zij er niet toe gedwongen zijn, bij voorkeur ijsschollen als hun slaapplaats uit, en blijven hier, rustig uitgestrekt even lang liggen als op zuidelijker breedten op het door de zon beschenen strand. De speklaag, die bij hen de huid met de daaronder gelegen deelen verbindt, stelt hen in staat, uren lang op zulk een koude oppervlakte t

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Donate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.