Bland ödebygder och skär

Berättelser från Finland

Author: Daniel Sten (Ina Lange)
Published: 1884
Language: Swedish
Wordcount: 63,704 / 205 pg
LoC Category: PN
Downloads: 1,817
Added to site: 2006.05.26
mnybks.net#: 13735
Advertisement
Excerpt

;rdinna, och ve den, som icke lyder henne!

Ukko blickade på en gång upp. Hans äldste son stod der framför honom, glödande och passionerad, stark och ung, oaktadt sina femtio år, hotande och mörk. Han visste, att detta lynne ej var att leka med. Han förstod, att det var hans eget blod och hans eget ungdomsmod, som gick igen i sonen.

Det blef en stunds djup tystnad. Man hade kunnat höra de begge männens häftiga andedrag. Pertan i spiseln höll på att slockna, hon kastade sitt sken öfver åttiofemåringens långa hvita hår och raka, uppsträckta gestalt. Slutligen kunde han så mycket hemta sig, att han förmådde få fram några ord.

-- Det blir inte på Salmi du kommer in med den hustrun, Ella, -- sade han, -- ty jag har ännu fem par armar, som skola försvara min gård för skojare som du och trollpackor som hon.

Ella såg si

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.