De grondbeginselen der Nederlandsche spelling

Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal

Cover image for

Download


Author: L. A. te Winkel
Published: 1873
Language: Dutch
Wordcount: 75,941 / 264 pg
LoC Category: PD
Downloads: 1,052
Added to site: 2008.11.27
mnybks.net#: 22711
Genre: Non-fiction
Excerpt

e althans in zaken van dezen aard bij benadering kan worden bereikt. Daar kwam bij, dat het standpunt, waarop zich onze geachte beoordeelaars plaatsten, niet altijd datgene was, waarop wij behoorden vast te staan. Hun was het veelal om bijzondere punten te doen, losse, op zich zelf staande vraagstukken omtrent de schrijfwijze van deze of gene woorden, al naarmate eene geliefkoosde overtuiging of gevestigde voorkeur medebracht; terwijl wij, die het geheel behandelden, het gansche spellingstelsel in zijnen logischen samenhang moesten beschouwen en alle bijzonderheden in onderling verband aan algemeene beginselen toetsen. Bij iedere afzonderlijke vraag moest ons de geheele reeks van soortgelijke vragen, en de band die ze alle aaneenknoopt, voor oogen staan, ten einde te verhoeden, dat nu eens deze, dan weder een andere maatstaf werd aangelegd, en te zorgen, dat de eenheid in het geheele stelsel bewaard bleef. Moge dan al onze keuze hier of daar bij den eersten aanblik inconsequent schijnen, omdat zij wel eens st

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Beyond Good and Evil
by Friedrich Wilhelm Nietzsche
CIA Machinations in Chile in 1970
by Kristian C. Gustafson
A Book of Epigrams
by Various Authors

See more popular titles from this genre.