De grondbeginselen der Nederlandsche spelling

Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal

Cover image for

Download


Author: L. A. te Winkel
Published: 1873
Language: Dutch
Wordcount: 75,941 / 264 pg
LoC Category: PD
Downloads: 1,047
Added to site: 2008.11.27
mnybks.net#: 22711
Genre: Non-fiction
Excerpt

e althans in zaken van dezen aard bij benadering kan worden bereikt. Daar kwam bij, dat het standpunt, waarop zich onze geachte beoordeelaars plaatsten, niet altijd datgene was, waarop wij behoorden vast te staan. Hun was het veelal om bijzondere punten te doen, losse, op zich zelf staande vraagstukken omtrent de schrijfwijze van deze of gene woorden, al naarmate eene geliefkoosde overtuiging of gevestigde voorkeur medebracht; terwijl wij, die het geheel behandelden, het gansche spellingstelsel in zijnen logischen samenhang moesten beschouwen en alle bijzonderheden in onderling verband aan algemeene beginselen toetsen. Bij iedere afzonderlijke vraag moest ons de geheele reeks van soortgelijke vragen, en de band die ze alle aaneenknoopt, voor oogen staan, ten einde te verhoeden, dat nu eens deze, dan weder een andere maatstaf werd aangelegd, en te zorgen, dat de eenheid in het geheele stelsel bewaard bleef. Moge dan al onze keuze hier of daar bij den eersten aanblik inconsequent schijnen, omdat zij wel eens st

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Age of Reason
by Thomas Paine
The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
Approaching Zero
by Paul Mungo
On the Origin of Species
by Charles Darwin
The Poetics
by Aristotle
10,000 Dreams Interpreted
by Gustavus Hindman Miller
Hormones and Heredity
by J.T. Cunningham

See more popular titles from this genre.