Jordens Inre

Author: Otto Witt
Published: 1912
Language: Swedish
Wordcount: 21,087 / 78 pg
LoC Category: PD
Downloads: 1,065
Added to site: 2009.08.17
mnybks.net#: 25026
Origin: gutenberg.org
Advertisement
Excerpt

ill vrakpris. Dessa menade han sig nu kunna afyttra till det nya bolaget med enorm vinst.

Nästa dag innehöllo tidningarna i den ryska hufvudstaden de mest lofordande artiklar om den stora planen och detta hade till följd, att den återstående delen af aktiekapitalet mycket snart fulltecknades.

Under dessa dagar låg grufingeniören till sängs, mycket svag och dålig efter attentatet. Annars är det nog troligt, att han hade afslöjat det, som han ansåg vara humbug i saken.

När han tillfrisknat, var det allaredan för sent.

»Att få ihop pängar på skräp,» sade han, »det är alls ingen konst. Men kommer man med något riktigt, då sitta de fast som i berg.»


KAP. II.

Grufingeniören och generalen

Dagen efter det stora mötet infann sig en livréklädd betjänt hos den sjuke ingeniören och framförde till

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.