De Prins en Johan de Witt

De Prins en Johan de Witt
of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering

By

0
(0 Reviews)
De Prins en Johan de Witt by P. J. Andriessen

Pages:

0

Downloads:

923

Share This

De Prins en Johan de Witt
of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

p het benoemen van een predikant, die den vijfjarigen Prins in de beginselen van den christelijken godsdienst zou onderwijzen, en een ander bekwaam persoon, om hem de taal, geschiedenis en andere noodige wetenschappen te leeren; de Staten van Holland beweerden daarentegen, dat het geenszins den Zeeuwen noch der andere Provinciën paste, zich te mengen in 's Prinsen opvoeding. Het volgende jaar stelden zijne voogden den predikant Trigland bij hem als onderwijzer in den godsdienst aan, terwijl zij hem ook in andere noodige wetenschappen lieten onderrichten. Twee jaren lang genoot hij dat onderwijs.

Toen onze Willem Hendrik nu zijn achtste jaar bereikt had, begreep zijne moeder, dat het tijd werd, hem hooger onderwijs te geven. De magistraat van Leiden, dit vernomen hebbende, bood der Prinses niet alleen hare stad en Hoogeschool aan, maar ook het Princenhof, reeds vroeger door zijne voorouders bewoond, zoolang zij te Leiden studeerden; terwijl zij verklaarde het ree

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)