De Koran

De Koran
Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleidingomtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.
0
(0 Reviews)
De Koran by Unknown

Published:

1878

Pages:

1169

Downloads:

4,533

Share This

De Koran
Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleidingomtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.
0
(0 Reviews)

Book Excerpt

allen Arabieren genoemd zijn geworden. Het eerste ras wordt er aangeduid door den naam van Arabieren, el-Ariba [3] volbloed-Arabieren of van onvermengd ras, of met andere woorden, oorspronkelijke Arabieren. Dit ras bevat de volken, die langen tijd voor Mahomet uitgestorven of uitgeroeid waren. Dit zijn de Adieten, de Thémoedieten, de Amalika of Amalekieten, de bevolkingen van Tasm en Djadis, die, volgens de Arabische geschiedschrijvers, uit Sem of Cham, zonen van Noach, zijn gesproten. Het tweede ras is dat van de Arabieren, Moetéarriba (Arabieren die dat zijn geworden). Men beschouwt deze als voortgekomen uit Kaktan of Joktan, zoon van Heber; dezen hebben zich aanvankelijk in het gebied van Yemen (in Gelukkig Arabië) gevestigd, van waar zij zich naar alle overige gedeelten van Arabië hebben verbreid, door het uitzenden van volkplantingen, en nu eens door zich met de oorspronkelijke stammen te ver

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
J.N. Chaney - 'MechWarrior' Meets 'Gundam' in EPIC Military Sci-Fi
FEATURED AUTHOR - J. N. Chaney has a Master’s of Fine Arts in creative writing and fancies himself quite the Super Mario Bros. fan. When he isn’t writing or gaming, you can find him in the Renegade Readers Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/jnchaneyreaders/ .  As our Author of the Day, Chaney tells us all about his book, The Messenger. Please give us a short introduction to what The Messenger is about. Dash never asked to be a mech pilot, but fate has other plans. On the run and out of chances,… Read more