De Edda

De Edda

By

0
(0 Reviews)
De Edda by Frans Berding

Published:

1911

Pages:

0

Downloads:

2,414

Share This

De Edda

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ens, jij bent voor die bruid niet geboren."

Dat viel den dwerg lang niet mee. Hij had gedacht, dat niemand zich verzetten zou tegen wat de goden toch hadden goed gevonden, en nu stootte hij op de stugheid van den vader, die hem geen toestemming wilde geven,--en het meisje nog veel minder.

Hij zeide:

--"Weetal ben ik,--in het gesteente staat mijn huis,--door negen werelden ben ik gewandeld--wat verborgen was werd mij bekend,--kom, schenk mij uw sneeuwschoone dochter."

Toen sprak Thonarr:

--"Welnu, Weetal, ge kunt haar winnen, als ge mij zeggen zult wat uit iedere wereld ik wensch te weten."

Daarover was Weetal zeer verheugd. Vol vertrouwen op zijn sluwheid wreef hij zich de handen, ongeduldig verwachtend wat Thonarr wel vragen zou.

--"Zeg mij," sprak deze,--"o, ik twijfel niet of ge zult het mij zeggen--met welken naam wordt in iedere wereld de aarde genoemd?"

Weetal antwoordde hem:

--"Aarde bij de menschen, bij Asen veld, weg noemen haar de Wanen. De Reuzen zeggen: immergroen, Alfen

Joanna Campbell Slan - Hilarious Mysteries With Just the Right Touch of Romance and Drama
FEATURED AUTHOR - Joanna is a New York Times Bestselling, USA Today Bestselling, and Amazon Bestselling author as well as a woman prone to frequent bursts of crafting frenzy, leaving her with burns from her hot glue gun and paint on her clothes. And the mess? Let's not go there! As our Author of the Day, she tells us all about her Kiki Lowenstein Cozy Mystery Books 1-6 box set.