Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4)

Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4)
Boven en beneden den Moerdijk

By

0
(0 Reviews)
Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4) by Dr. H. Blink

Published:

1908

Pages:

0

Downloads:

354

Share This

Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4)
Boven en beneden den Moerdijk

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

meest alle betrekking op de Bijbelsche geschiedenis: de Bruiloft van Kana, de hemelvaart van Christus enz.

In deze Historische Zaal werd in 1743, 1754, 1765 en 1776 een synode gehouden; in 1767 werd deze zaal "de plaets tot het houden van het musicqcollege, 't welck van oudsher pleeg bijeen te komen in een camer van het Fraterhuys", zoodat er concerten werden gegeven; in 1775 werd de zaal nog aan een zangvereeniging afgestaan voor wekelijksche oefeningen, hoewel zij als zoodanig niet scheen te voldoen, zoodat men in 1776 een nieuwe concertzaal op het Prinsenhof bouwde, en in 1778 werd aan de "Societeyt der opgerigte oeconomische Tak" toegestaan, vergaderingen in de geschilderde zaal te houden. Later werd zij voor verschillende doeleinden gebruikt; zij werd door militairen in bezit genomen en deed afwisselend dienst als gymnastieklokaal, slaapplaats, magazijn, enz.

Daardoor was de Historische Zaal geheel in verval gekomen en in de eerste helft der vorige eeuw, toen men geheel onverschillig was te

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Jeff Wade - Taking Readers on a fun and Psychologically Stimulating Journey
FEATURED AUTHOR - Jeff Wade began his career not with writing but with story telling. Though a jovial character in person, his stories tend toward the dark side, although always edged with a glimmer of hope. He teaches Aikido and Taekwondo at his dojo, South Miami Martial Arts. He is also a gunsmith. His stories well reflect his experience in guns and hand-to-hand combat. As our Author of the Day, Wade tells us all about his latest novel Drawer #7, a suspenseful psychological thriller with a touch of sci fi to… Read more