Reis in Nepal

Reis in Nepal
De Aarde en haar volken, 1887

By

0
(0 Reviews)
Reis in Nepal by Gustave le Bon

Published:

1887

Pages:

54

Downloads:

771

Share This

Reis in Nepal
De Aarde en haar volken, 1887

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

vroeger hier een meer bevond. Een god kloofde met zijn zwaard den berg, die aan de zuidzijde de afstrooming van liet water tegenhield, en zoo werd de kom droog.

De vallei van Nepâl is ook het eenige gedeelte van het land, dat ons bekend is. Geen enkel Europeaan, de engelsche gezant te Khatmandoe zoo min als een ander, mag de grenzen dezer vallei overschrijden. Toen de engelsche generale staf, voor de voltooiing van den atlas van Indië, kaarten van Nepâl wilde laten maken, was men verplicht, hindoesche pandits daarheen te zenden, die onder verschillende vermommingen het land doortrokken; maar de uitkomsten van hun onderzoek waren vrij onbevredigend, en de met die gegevens vervaardigde kaart is dan ook alles behalve volledig.

Uithoofde van hare hooge ligging, op ongeveer dertienhonderd meter, en van de geweldige bergen die haar als een wal omringen, heeft de vallei een heerlijk gematigd klimaat en een zeer weelderigen plantengroei. De zachte verkwikkende temperatuur, de schoonheid van het land, het schil

More books by Gustave le Bon

(view all)
Alicia Anthony - The Cost of Truth and the Price we Pay for Love
FEATURED AUTHOR - Alicia Anthony’s first novels were illegible scribbles on the back of her truck driver father's logbook trip tickets. Having graduated from scribbles to laptop, she now pens novels of psychological suspense in the quiet of the wee morning hours. A full-time elementary school Literacy Specialist, Alicia hopes to pass on her passion for books and writing to the students she teaches. A two time Golden Heart® finalist and Silver Quill Award winner, Alicia finds her inspiration in exploring the dark… Read more