Kuvauksia metsäelämästä sivistyksen äärimmäisellä rajalla

Kuvauksia metsäelämästä sivistyksen äärimmäisellä rajalla
eli Natty Bumpon elämänvaiheet

By

0
(0 Reviews)
Kuvauksia metsäelämästä sivistyksen äärimmäisellä rajalla by James Fenimore Cooper

Published:

1879

Downloads:

545

Share This

Kuvauksia metsäelämästä sivistyksen äärimmäisellä rajalla
eli Natty Bumpon elämänvaiheet

By

0
(0 Reviews)
Translated by K. E. S.

Book Excerpt

l;tensä, ja tarttuen Hirventappajan käteen puisti hän sitä innokkaasti. Molemmat näyttivät hartaasti vakuuttavan toisilleen ystävyyden osoitustensa ja rauhallisten aikomustensa vilpittömyyttä. "Jokaisella olemas omansa", sanoi metsäläinen, "minun ruuhi minun, teidän ruuhi teidän; mene katsomas perään; jos se olemas teidän, pitämäs se, jos se olemas minun, minä pitää sen".

"Se on oikein ja kohtuullisesti, vaikka erehdytte, jos luulette ruuhen olevan teidän. Mutta minkä näkee, sen uskoo; käykäämme rantaan omin silmin katsomaan, sillä ette suinkaan ehdottomasti luota minuun".

He kulkivat yhdessä rantaan, ja indiani käveli huolettomasti edellä, osoittaakseen ehdotonta luottamusta seuralaistaan kohtaan. Tultuaan niemen päässä olevalle aukealle paikalle, osoitti metsäläinen Hirventappajan ruuhta ja sanoi äänenkorol

More books by James Fenimore Cooper

(view all)